مسجد محله نور، اصفهان

این بنا که در خیابان طالقانی واقع شده از آثار جالب عهد صفویه است که در دوره‌های بعد، تعمیرات و الحاقاتی به آن صورت گرفته است. بنا به صورت دو ایوانی با گنبدخانه‌ای در ضلع جنوبی ساخته شده است. پشت بغل‌های اطراف صحن این مسجد، با تزیینات آجری ـ مشابه کارهای دوره صفویه در مسجد شیخ علی خان و مدرسه شمس آباد ـ تزیین شده و کاشی کاری‌هایی از دوره قاجار دارد. بر کتیبه‌های موجود در بنا، تاریخ‌های 1270، 1275 و 1276 هـ . ق خوانده می ‌شود. این بنا به شماره 1737 به ثبت رسیده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.