مسجد مصری، اصفهان

این مسجد در محله جوباره به وسیله «حاجی میرزا محمدخان» تاجر مصری، در سال 1061 هجری قمری بنا شده است و كتیبه و اشعاری منقور بر لوحی از سنگ مرمر دارد. مقبره «خواجه میرحسن» كه كتیبه آن تاریخ سال 788 را نشان می ‌دهد در مقابل آن واقع شده است. این مقبره چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.