مسجد مصلی، اصفهان

این بنا در تخت فولاد در بین چند تکیه واقع شده و بنای اصلی آن از آثار دوره صفوی است. در داخل مسجد و تقریباً در وسط آن، بنایی شبستان مانند از آثار صفوی و در قسمت جنوب مسجد، بنای قدیمی دیگری است که در عهد قاجاریه تعمیر شده است. در جانب جنوب باختری مسجد، آب انباری از ساخته‌های رحیم خان بیگلربیگی و مورخ 1290هـ . ق واقع است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.