مسجد مقبره، تبریز

این بنا در ابتدای بازار کفاشان واقع شده و به ابعاد هر ضلع حدود 25 متر است . پوشش این مسجد توسط نه ستون سنگی و گنبد های ضربی صورت گرفته و قبلا مسجد شاه خوانده می شده است . چهار قطعه از ستون ها، هشت ضلعی و پنج قطعه آنها، دوازده ضلعی است . در زلزله سال1193ه-. ق، سقف مسجد ویران شد که بعد توسط حاج میرزا مهدی قاضی طباطبایی تجدید گردید . قبر فرد مذکور نیز درسردابی در شمال مسجد واقع است و بدین خاطر، مسجد مقبره خوانده می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.