مسجد نو، تربت‌جام

این مسجد در جانب شرقى مزار واقع است و با یک مقصورهٔ چلیپا شکل و شبستان‌هاى ستون‌دار طرفین آن و یک حیاط کوچک مستطیل شکل مشخص مى‌شود. رواق شرقى ، با مسجد عتیق پیوند خورده است و براى این کار ، الزاماً بخشى از آن و احتمالاً بناهاى مغولیِ شمال مجموعه تخریب شده است. درى که جایگزین محراب گنبد شده ، راهى را براى ورود به مسجد جدید فراهم ساخته است. دیوارهاى تکیهٔ‌ حیاط ، تاق‌هاى رواق‌ها و شبستان‌هاى طرفین گنبد مقصوره و تزئینات زیر گنبد ، نسبتاً جدید هستند. تنها بخش اصلى مسجد به نظر مى‌رسد که گنبد مقصوره باشد. این با احتمالاً توسط جلال‌الدین فیروزشاه ، در سال ۸۴۶ هـ.ق ساخته شده است.

نظرات بسته شده است.