مسجد نو، شهرکرد

این بنا در محله آسیاب بالا در کوهپان و خیابان مرکزی شهر قرار گرفته و شامل یک شبستان سرپوشیده است . شبستان مسجد نسبت به کف خیابان نزدیک یک متر پایین تر و دارای دو ردیف ستون سنگی و سقف ضربی آجری است. روشنایی آن نیز به وسیله پنجره های مشبک شرقی و غربی تأمین می گردد. مسجد متعلق بع اوایل دوره قاجاریه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.