مسجد هفتاد و دو تن، مشهد

 این مسجد تاریخی در بازار بزرگ مشهد قرار گرفته است . قدمت بنا  به قرن9 هجری می رسد.

مسجد هفتادو دو تن واقع در ابتدای بازار بزرگ و مشتمل است بر یک ایوان اصلی ورودی دو مناره در دو گوشه بنا یک فضای چهار تاقی در مرکز با گنبد بلند دو پوشه و سالنها و راهروهایی در اطراف تالار مرکزی، امتیاز بنا بکارگیری کاشی در قالب نقش و کتیبه است. این بنا در سال 855 هجری قمری توسط شمس الدین محمد تبریزی تجدید بنا و مرمت شده است مسجد هفتادو دو تن مسجد شاه سابق ظاهرا در ابتدا مقبره‌ای بوده که امیر ملکشاه، امیر الامرا، و سپهسالار توس در زمان حکومت الغ بیک بین سالهای 807 تا 817 ه. ق برای خود ساخته بود. وی در سال 829 ه. ق در خوارزم در گذشت و بنا بر وصیتش جسد او به مشهد منتقل و در مقبره‌اش دفن شد. با توجه به متون تاریخی و نیز نقشه بنا و سنگ قبرهایی که در زیر گنبد ظاهر گردید می‌توان پذیرفت که آن مقبره در دوره‌های بعدی به مسجد تبدیل شده و شاید نام سابق خود را هم از مکشاه گرفته باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.