مسجد یادگار شاه، طسوج

این مسجد درمرکز شهر و نزدیک خیابان اصلی آن واقع گردیده و بنایی به طول و عرض 10 ×20 متر است که با سه گنبد ضربی آجری پوشیده شده است . هریک ازاین گنبدها ، 4 متر قطر دارند . خواجه نشین های جنوبی مسجد به ابعاد 4×4 و خواجه نشین های شمالی به ابعاد 2×4 متر است . دو پنجره چوبی بزرگ، مسجد را به سه قسمت تقسیم می کند . مسجد دارای دو در از جانب شرقی و غربی است . در خصوص تاریخ و بانی بنا اطلاع دقیقی در دست نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.