مسجد کبود، مراغه

این بنا درکوچه مشهور به سیف العلما قرار دارد و ازآثار دوره صفویه به شمار می آید . نمای جنوبی شبستان، مرکب ازسه طاقنما دربیرون است که طاقنمای میانی، پشت محراب شبستان واقع شده است . در داخل دو طاقنمای طرفین، دو پنجره بلند تعبیه گردیده است . در ورودی مسجد، درکنار ضلع جنوبی شبستان قرار گرفته است . ضلع غربی شبستان، مشرف به کوچه سیف العلما و شامل 5 طاقنما است که درآنها پنج پنجره کوچک و پنج در بوده که درها مسدود شده است . سطح شبستان، مرتفع تراز سطح حیاط است و درابتدای ورود به آن، کفشکنی قرار دارد که درآن، شربت خانه و راه پله بالکن واقع است . شبستان مستطیل شکل با سقف تیرپوش مسطح، همچون مساجد دیگر عهد صفویه دراین منطقه است؛ منتهی در اینجا بر روی خرپاها و سقف، نقش یا طرحی دیده نمی شود؛ بلکه روی ستون های شش گانه، با رنگ سیاه و قرمز، نقش ها و طرح های جالبی کشیده اند . بر روی ستون ها، سرستون هایی ازقطعات تخته های بریده شده به اشکال هرمی و نیز طرح های هشت ضلعی مشبک که بعدا خراطی و به وسیله میخ برروی ستون نصب شده، قرار گرفته است . درضلع شمالی شبستان، بالکن زنانه با نرده کوتاهی قرار دارد . ضلع شرقی و غربی شبستان مقابل هم به طور قرینه دارای چهار پنجره دربالا و جای چهار در در پایین هستند . در فواصل درهای داخل، طاقچه های مربع شکلی تعبیه شده است و یک جا بخاری گچی جالبی، ضلع شمالی شبستان را زینت می دهد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.