ممیز مار

نام علمی: Psammophis schokari  

نام انگلیسی: Schokari Sand Racer

نام فارسی : ممیز مار  

 

 

پزاکندگی

مشخصات : سر باریك و طویل ، گردن مشخص ، پهنای پولك رسترال بیش از ارتفاع آن و قابل رؤیت از سمت بالای سر ، پولك گونه ای بلند و باریك ، بین بینی دو یا سه پولك ، پولكهای بین بینی خیلی كوتاهتر از پولكهای جلو پیشانی ، طول پولك گونه ای سه تا چهار برابر ارتفاع آن ، دارای یك پولك جلو چشمی متصل به پیشانی و دو یا به ندرت سه پولك عقب چشمی ، پولك‌های گیجگاهی 2+2 یا 3+2 و به ندرت 1+2 عدد ، لب بالا دارای 9 پولك و لب پائین 10 یا 11 پولك (پنجمین و ششمین پولك لب بالا متصل به چشم ) پنج یا شش پولك لب پائین متصل به پولك چین قدامی ، پولك چین قدامی كوتاهتر از پولك چین خلفی ، پولك‌های سطح پشتی 17 ردیف ، پولك‌های سطح شكمی 172 تا 195 عدد و سطح زیرین دم 76 تا 125 عدد ، پولك مخرجی منقسم .
بدن به رنگ زیتونی رنگ پریده یا صورتی ، دارای یك خط طولی سفید خالدار بین دو خط طولی قهوه ای از ناحیه سر تا انتهای دم ، وسط پولك بالای چشمی سفید و اطراف آن قهوه ای ، دارای دو خط تیره در دو طرف بدن ، سطح شكمی سفید متمایل به زرد با خالهای تیره رنگ .
حداكثر طول 141 سانتیمتر ، دم 45 سانتیمتر .
تغذیه از مارمولكها .
 

زاد و ولد: تخمگذار ، در تابستان 2 تا 6 تخم می گذارند .
 

زیستگاه : صحراهای شنی ، دشتها ، بوته زارها .
انتشار جغرافیایی : شمال غربی آفذیقت تا مصر – چاد – اتیوپی – سومالی – عربستان – جنوب غربی آسیا – هندوستان – شوروی سابق – ایران – افغانستان – پاكستان – تركمنستان – سوریه – عراق .
 

پراكندگی : استانهای سیستان و بلوچستان – كرمان – سمنان – مركزی – تهران – اصفهان – خوزستان – یزد – فارس – مازندران – خراسان – قم .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.