منطقه حفاظت شده علمدار داغی، مرند

قله علمدار به ارتفاع 3155 متر بلندترین نقطه در سلسله جبال میشوداغ محسوب می شود . این قله در سمت جنوب غربی مرند ، جنوب كشك سرا ، شمال بندر شرفخانه و در جانب شمال شرقی شهرستان طسوج قرار گرفته است. این كوه كه در موقعیت E4533 N3822 قرار دارد و ارتفاع آن 3155 متر میباشداز طرف اهالی بخش مذكور، علمدار داغی نامیده میشود. در بالای قله آرامگاه فردی بنام علی ابن مالک اشتر نخعی ملقب به علی علمدار قرار داره که اهالی منطقه جهت زیارت به این قله صعود می کنند. برای دسترسی به منطقه باید از مرند به روستای ارلان رفت. ادامه جاده فوق در جهت غرب به سه راهی خوی و در نهایت به بازرگان و مرز تركیه ختم می شود .

 

حیات وحش

 موقعیت مكانی و جغرافیایی منطقه علمدار داغی از دیدگاه جغرافیایی جانوری و قرارگیری آن در حد فاصل بین چهار منطقه حساس زیستی اكولوژیكی ، پارك ملّی ارومیه (دریاچه ارومیه) ، منطقه حفاظت شده مركان و منطقه شكار ممنوع یكانات و پناهگاه حیات وحش كیامكی به لحاظ دارا بودن فون جانوری و تنوع جمعیتی (بیوم) دارای اهمیت فراوانی است . وجود كروید و فعال و بسیار مهم مهاجرتی غربی به شرقی بین این محدود و منطقه حفاظت شده مركان و نقش تأثیر گذارآن در بقا و تأمین نیازهای بیولوژیكی و اتولوژیكی گونه ها موجود منطقه حفاظت شده مركان قابل توجه می باشد و محدودة علمدار داغی از جهت همگنی و یكپارچگی جمعیت و بافت فعلی موجود دارای شباهتهای خود مهای ژنی و تطابق گونه ای هر دو منطقه از نظر دموگرافیكی حائز اهمیت است و ضروری میباشد كه مطالعات كلی و جامعة در خصوص جامعة جانوری و تركیبات ژنی میشوداغ صورت گیرد .

خزندگان

بوآی شنی باریك كوره مار شنی، بوآی شنی معمولی كورمار، مار آتشی، قمچه مار ، مار پلنگی، مار قیطانی،ماركوتوله ارمنی، گونه مار قفقازی، مار چلپیر ــ  مار آبی، پله مار، گـــرز مار ، افعی البرزی،

دوزیستان

وزغ، قورباغه معمولی، قورباغه درختی، لاك پشت بركه ای اروپایی، لاك پشت بركه ای خزری، لاك پشت مهمیز دار، آگمای قفقازی، لاسرتای سبز خزری، لاسرتای آذربایجان، لاسرتای علفزار، لاسرتای ارومیه، اسكینگ علف زار

پستانداران

خارپشت اروپایی، حشره خوار دندان سفید، خفاش نول اسبی بزرگ، خفاش نول اسبی مدیترانه ای، خفاش سبیل دار، خفاش لب كوتاه، خفاش بال سفید، خفاش بال بلند، دو پای كوچك، جرد ایرانی، موش خانگی، موش صحرایی، خرگوش، گرگ، روباه معمولی، راسو، سمور، شنگ، رودک، گربه وحشی، سیاه گوش، قوچ ارمنی، پازن، گراز

پرندگان

كور كور ،كركس سیاه ، سنقر خاكستری ، سنقر گندم فرار ، سارگپر معمولی، عقاب طلایی ،دلیجه ، بالابان، کبک دری، کبک، کبک چیل، باقرقره شكم سیاه ، كبوتر چاهی، كبوتر كوهپایه ، مرغ حق، شاه بوف، جغد كوچك ، زنبور خوار ، سبزقبا، هدهد، چکاوک کوچک، چکاوک کاکلی، دم جنبانك شكم زرد ، بلبل، چلچك گوش سیاه ، سك دم پهن، سک نیزار، سك بزرگ نیزار ، چرخ ریسك سر سیاه ، زرد پرة تالابی ، گنجشك خانگی ، زاغی ، كلاغ سیاه ، كلاغ ابلاق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.