منطقه شکار ممنوع باقران

نام انگلیسی:  Bagheran hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شکار ممنوع باقران

 

 

موقعیت جغرافیایی

منطقه باقران به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از تاریخ 15/12/90 و شماره روزنامه رسمی 19582 مورخ 7/3/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است. مساحت منطقه 8000 هكتار و بین 59 00 8.5 طول غربی تا 59 06 19.5 طول شرقی و 32 42 39 عرض جنوبی تا 32 47 34.3 عرض شمالی واقع گردیده است.
 

موقعیت جغرافیایی
شمالاً: هم مرز با بخشی از ضلع جنوبی و شرقی منطقه پیشنهادی حفاظت شده باقران (از نقطه به مختصات 40s 701811 3626275 تا نقطه به مختصات 40s 710978 3630527)
شرقاً: از كلاته شوقونجو به مختصات 40s 710978 3630527 در امتداد خط مستقیم به طرف جنوب شرقی تا رزگ و سپس در همان امتداد جنوب شرق و پس از عبور از كلاته های حسین زاده، سرتنگان و تك اشتران در امتداد جاده اشتران به روبیات تا جاده بالا سر روبیات به مختصات 40s 714409 3622361
جنوباً: از جاده بالا سر روبیات به مختصات 40s 714409 3622361 و از آنجا در امتداد جاده تا حسن آباد روبیات و پس از گذشتن از زرگر و سه دره تا چشمه سیاه و از آنجا مستقیم به جنوب غرب تا دو راهی روبیات و در همان امتداد تا نقطه به مختصات 40s 707681 3621336 و از آنجا مستقیم به سمت غرب تا تقاطع آن با جاده گل به باغ علیشاه و از آنجا به طرف شمال غرب تا مزار كاریز نو و پس از عبور از روستای زنوك در امتداد خط مستقیم به سمت غرب تا روستاهای خواجگی، چهكندوك و قصبه
غرباً: هم مرز با بخشی از ضلع جنوبی منطقه پیشنهادی حفاظت شده باقران(از نقطه به مختصات 40s 697122 3623667 تا نقطه به مختصات 40s 701811 3626275)

 

پوشش گیاهی

بنه، بادامشك، ارغوان، گون، تنگرس، انجیر وحشی، نسترن وحشی، درمنه كوهی، درمنه دشتی، فرفیون، دم اسبی، گز، چرخه، خاكشیر، پونه، شیرسگ،كاكوتی، كاروانكش، پیچك، مریم گلی، ریواس، كنگر، آفتاب پرست، جغجغه، پرند، چوبك، باریجه، خارشتر، سپند، بومادران، آتریپلكس، روناس، ریواس، لاله، شكرتیغال، پیچك، افدرا، تلخه بیان، بید، تاغ، پنیرك، لاكتوكا، گل قاصد، علف شور، بادبر، دم گربه ای، زیره، آویشن، انواع گراسهای یكساله و …

 

حیات وحش

گونه غالب منطقه قوچ و میش می باشد. سایر گونه ها شامل:
الف- پستانداران: شامل گرگ ، روباه ، شغال ، خرگوش، تشی ، انواع جوندگان.
ب- پرندگان: شامل كبك، تیهو ، دودوك، شاهین، بحری، دلیجه ، عقاب، زنبور خوار، سبزقبا، انواع سسك ، انواع طر قه ، هدهد ، كمركولی، دم جنبانك، زاغی، انواع چكاوك ، انواع سهره، قمری ، كبوتر وحشی، هوبره، انوع گنجشك سانان، انواع باقرقره.
پ- خزندگان: شامل انواع مار ها و مارمولكها، لاكپشت مهمیزدار شرقی، لاك پشت آسیایی
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.