منطقه شکار ممنوع عشق آباد

نام انگلیسی:  Eshghabad hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شکار ممنوع عشق آباد

 

 

موقعیت جغرافیایی

منطقه عشق آباد به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از تاریخ 15/12/90 و شماره روزنامه رسمی 19582 مورخ 7/3/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شکار ممنوع به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است. مساحت منطقه 22255 هکتار و بین 57 6 30 طول غربی تا 57 22 52 طول شرقی و 34 9 37 عرض جنوبی تا 34 28 35 عرض شمالی واقع گردیده است.

 

حدود اربعه
شمالاً: مسیر جاده خاکی هنویه به عشق آباد طبس تا جاده زیرسازی شده بردسکن عشق آباد.
شرقاً: مسیر جاده آسفالته هنویه نیگنان.
جنوباً: مسیر راه آهن و جاده خاکی تاسیسات تا گدار تونل. غرباً: مرز منطقه با شهرستان طبس.
سیمای طبیعی منطقه:

 

پوشش گیاهی

گونه های متنوع بوته ای، علفی و درختچه ای از قبیل بادام وحشی، بنه ، بادامشک، کما، زیره، آویشن، کلپوره، کاکوتی، گز، خارشتر و قیچ و … سطح منطقه را پوشش داده است

 

حیات وحش

کل و بز، قوچ و میش، آهو، هوبره، کبک، تیهو، انواع کوکر، زاغ بور، انواع پرندگان شکاری و … .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.