منطقه شکار ممنوع کوه بزرگی، انارک

نام انگلیسی:  Kouh Bozorgi hunting prohibited region    

نام فارسی :  منطقه شکار ممنوع کوه بزرگی

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت منطقه شکار ممنوع بزرگی : 85 کیلومتری شمال نایین و 30کیلومتری شمال غرب انارک وسعت منطقه : 225000 هکتار . محدوده جغرافیایی منطقه: ما بین طول جغرافیایی  53 درجه و 06 دقیقه تا 53 درجه و 46 دقیقه شرقی  و عرض جغرافیایی 33 درجه و 23 دقیقه تا 33 درجه و 57 دقیقه شمالی . این منطقه از بهترین زیستگاههای کشور در زمینه نگهداری و زاد آوری گونه هایی شاخص مانند هوبره ،زاغ بور و  جبیر ، شاه روباه و گربه سانانی مثل گربه شنی ، کاراکال و گربه وحشی است . نقش ویژه و حساس منطقه بعنوان پل ارتباطی زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی  در فلات مرکزی ایران بطوریکه این منطقه کریدور اساسی پناهگاه حیات وحش عباس اباد و پارک ملی سیاهکوه با پارک ملی کویر مرکزی ایران از طریق ارتفاعات بند انارک و معلی در شرق و منطقه شکار ممنوع خارو و بل العظیم و کوههای یخاب در غرب می باشد. برخورداری از مناطق بسیار متنوع و حمایت کننده پیرامونی این شرایط  از امتیازات مهم منطقه محسوب می شود بطوریکه در چهار اطراف این منطقه زیستگاههای بسیار غنی و بکر مانند ارتفاعات بند انارک و دق سرخ در جنوب،بل العظیم در غرب ، و تاغزارهای ریگ جن در شمال و دشت چاه خربزه و معلی در غرب است .  قابلیت کنترل ،حفاظت و نگهداری منطقه با انرژی و هزینه کم  از ویژگیهای بارز منطقه بوده و بطوریکه که اگر از مرزها جنوبی منطقه حفاظت شود حفاظت مرزهای دیگر به سهولت قابل انجام است.

 

وجود ظرفیتهای سرشار اکوتوریسم برای توسعه صنعت گردشگری و ارتقای شاخصهای اقتصادی و اشتغالزایی جوامع محلی . – وجود ظرفیتهای عالی و شرایط طبیعی  برای اجرای طرحهای تکثیر گونه های شاخص و مهمی مانند هوبره ، آهو ،گورخر و جبیر بصورت طبیعی و یا نیمه طبیعی و جذب سرمایه گذاریهای کلان زیست محیطی و تقویت شاخصهای اقتصادی – اجتماعی – وجود بستر و  ظرفیتهای متنوع برای انجام تحقیقات  و پژوهشهای پایه اکولوژیک. – همسایگی و پیوستگی منطقه با اکوسیستمهای  های غنی و بکر پیرامونی از جمله مجموعه عظیم ریگ و تاغزار جن و منطقه شکار ممنوع خارو اردستان ، – ارتفاعات پهناور بند انارک و ارتفاعات معلی که این موضوع نیز به لحاظ ارتباط جمعیت های وحوش ، تبادل ژنتیکی و برطرف شدن نیازهای زیستی مطابق با شرایط متغیرمحیطی   از معیارهای وامتیازات  کم نظیر و ارزشمند حفاظتی و طبیعی منطقه به شمار می رود . این منطقه همچنین بعنوان یک  سپر طبیعی از  توسعه و پیشروی  کویر مرکزی جلوگیری می نماید.  

 

حدود اربعه منطقه بزرگی

شمال: از خط الراس کوه دم شرقی به سمت دق زیر دم ودر امتداد خط فرضی و در جهت جنوب شرق تا خط الراس کپه ماسه ای حلوانی

شرق  : از خط الراس کپه ماسه ای  حلوانی در امتدادخط فرضی تا مزرعه علم  صدر آباد واز  آنجا در امتداد جاده جیپ رو تا چاه شور پایین

جنوب : از چاه شور پایین در امتداد جاده خاکی تا حوض حاج لطفی و سپس مزرعه عشین و در ادامه جاده خاکی طالمسی تا سه راه مزرعه سید طالب  و در امتداد رودخانه  چاه پنیر تا تلاقی با جاده دق سرخ -بزرگی

غرب  : از نقطه  تلاقی رودخانه چاه پنیر با جاده دق سرخ –  بزرگی و در امتدادجاده جیپ رو تا چاه قلی ودر ادامه به سمت شمال تا سینه گور قبرها و درادامه تا خط  الراس کوه تنوره وپس از آن در امتداد خط فرضی تا خط الراس کوه  دم شرقی  (ادامه مطلب )


نام ارتفاعات و زیستگاههای  اصلی منطقه : مرزهای منطقه ،  زیستگاهها و کوههای ملا هادی ،زیتا ،باباخالد ، بندسیاه ، بزرگی ، سرخشاد ، دوزخ دره ، کلوت قندهاریها ، کلوت چاه سنجد ، کوه قبله ، کوه دم شرقی ، قله تنوره ، کلوت ریز آب مریم ، چاه پنیر ، و دشتها و تاغزارهای پیرامونی از جمله دق سرخ را در بر می گیرد. دامنه ارتفاعی در سطح منطقه بزرگی ما بین 2041 تا 955 متغییر است. وضعیت توپوگرافی: 41 درصد کوهستانی و تپه ماهوری، 43 درصد دشتی،12درصد تاغزار و تپه ماسه ای، 4درصد اراضی سیلابی . در این میان کوههای بزرگی ، زینا ، باباخالد ،قبله ، و دم شرقی چشم انداز کاملاً صخره ای با پرتگاههای متعدد دارد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.