منقار پروانه

طبقه بندی فارسی : منقار پروانگان

طبقه بندی انگلیسی:  Lybetheidae 

نام فارسی:   منقار پروانه

 

 

پراکندگی

گزارش پراكندگی در ایران :

البرز، كپه داغ

پراكندگی جهانی این پروانه از شمال آفریقا تا خاور دور می باشدكه در ایران برای اولین بار 126 سال پیش توسط كریستوف از شاهرود گزارش گردید. لاروها به صورت اجتماعی زندگی كرده و از درخت داغداغان تغذیه می كنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.