منقار پروانه

طبقه بندی فارسی : منقار پروانگان

طبقه بندی انگلیسی:  Lybetheidae 

نام فارسی:   منقار پروانه

 

 

پراکندگی

گزارش پراکندگی در ایران :

البرز، کپه داغ

پراکندگی جهانی این پروانه از شمال آفریقا تا خاور دور می باشدکه در ایران برای اولین بار 126 سال پیش توسط کریستوف از شاهرود گزارش گردید. لاروها به صورت اجتماعی زندگی کرده و از درخت داغداغان تغذیه می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.