مینی جکوی بختیاری

نام علمی : tropiocolotes persicus bakhtiari

نام انگلیسی:  bakhtiari dwarf gecko    

نام فارسی: مینی جکوی بختیاری 

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای پشتی صاف؛ تیغه های زیر انگشتی صاف؛ دارای دو جفت فلس زیر چانه ای؛ جفت پیشین فلسهای زیر چانه ای در تماس با هم هستند؛ نوارهای تیره عرضی پشت بدن و دم پهن و عرض آنها بیشتر از پهنای فاصله بین هم هستند.
رنگ آمیزی: سطح پشتی كرم رنگ؛ با چهار نوار عرضی قهوه ای شكلاتی ما بین شانه ها و لگن؛ حاشیه عقبی هر نوار تیره تر است؛ نوارهای تیره روی گردن، كه گوشه عقبی این نوار به سمت پشت و پایین امتداد می یابد تا با نوار بعدی تلاقی می كند، گوشه پیشین نوار گردنی به سمت جلو امتداد می یابد كه به آثار تیره ای كه در عقب چشم و بالای سوراخ گوش واقع شده اند، تلاقی می یابند؛ 10 تا 11 نوار تیره عرضی روی دم؛ اندامهای حركتی، پوزه و لب زیرین با ذرات اندك و كوچك قهوه ای؛ ناحیه شكمی یكدست سفید كرم رنگ.
 

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی، در كوه ها، دامنه ها یا كوهپایه ها در ارتفاع 600 تا 700 متری، با پوشش گیاهی اندك و پراكنده بوته ای یا درختچه ای.
 

عادات و رفتار: شبها، معمولاً از غروب تا طلوع آفتاب فعال اند؛ اغلب روی سطوح صاف نظیر تخته سنگها دیده می شوند؛ مخفیگاه آنها بیشتر در زیر سنگهاست؛ قادرند تا چند سانتیمتر جهش كنند؛ از حشرات و عنكبوتیان كوچك تغذیه می كنند.
 

پراكندگی جهانی: ایران.
اندازه: نوك پوزه تا مخرج 28 میلیمتر دم 29 میلیمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیك از ایران، بین مسجد سلیمان و سرگچ واقع در استان خوزستان می باشد، این محل در دامنه های غربی زاگرس (ارتفاع 600 تا 700 متری) در شمال شرقی شهرستان مسجد سلیمان واقع است. یك نمونه از حوالی مسجد سلیمان جمع آوری شده است ( جوهری 2002)، كه جفت پیشین فلسهای چانه ای توسط 3 فلس دانه ای كوچك از هم جدا شده اند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.