مینی جکوی خوزستانی

نام علمی : tropiocolotes helenae helenae

نام انگلیسی:  khuzistan dwarf gecko    

نام فارسی: مینی جکوی خوزستانی 

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای پشتی صاف؛ تیغه های زیر انگشتی صاف؛ دارای یک جفت فلس زیر چانه ای که در تماس با هم نیستند؛ 65 تا 84 فلس پشتی بین زیر بغل و کشاله ران.
رنگ آمیزی: پشت خرمایی، خاکستری یا قهوه ای، همراه یا بدون نوارهای عرضی تیره نامشخص موجدار، که این نوارها باریکتر از فضای بین هم و با حاشیه عقبی سفید؛ ناحیه پشت بعضی اوقات یکدست، گاهی با دو ردیف جانبی پشتی از نقاط سفید، یک خط قهوه ای از پوزه شروع و از چشم گذشته و تا گوش و یا شانه ها امتداد می یابند؛ شکم سفید؛ اندامهای حرکتی خرمایی مایل به خاکستری یکدست؛ دم با 8 تا 12 نوار عرضی تیره باریکتر از فضای بین هم و با حاشیه عقبی سفید؛ قسمتهای تازه ترمیم یافته دم سیاه یکدست.
 

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی خشک، در کوهپایه ها یا دامنه های کوهستانی، تپه های سنگلاخی با پوشش گیاهی پراکنده بوته ای، علفی و نیز درختانی شامل بلوط، کنار و غیره.
 

عادات و رفتار: شبها فعالند؛ اغلب در زیر سنگها مخفی می شوند؛ از حشرات کوچک نظیر موریانه ها و عنکبوتها تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 25 میلیمتر دم 20 میلیمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیک از ایران، بید زرد واقع در استان خوزستان است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.