نجات زندگى در مورد کودکان‌ ‌

روش‌هاى نجات زندگى در مورد نوجوانان همان است که در مورد بزرگسالان نیز گفته شد (به مبحث نفس دادن به مصدوم و کمک به گردش خون مصدوم مراجعه شود)، با این تفاوت که در مورد نوجوانان بایستى این روش‌ها کمى سریعتر و با فشار کمترى انجام گیرد. در مورد کودکان و نوزادان تکنیک‌هائى را که در زیر توضیح داده شده به‌کار ببرید و براى کمپرس قلب دست خود را روى مرکز استخوان جناغ سینه قرار دهید.

در مورد کودکان:
۱. دهان خود را باز کنید و لب‌هاى خود را به دور دهان و بینى کودک بچسبانید و با سرعتى معادل بیست نفس در دقیقه با ملایمت به او نفس بدهید. پس از چهار تنفس اول ضربان قلب را آزمایش کنید.

۲. اگر قلب ضربان نداشت عمل کمپرس سینه را همان‌طور که گفته شد انجام دهید با این تفاوت که فشار را آرامتر وارد کنید و فقط از یک دست استفاده کنید. بایستى سرعت کمپرس حدود ۱۰۰ فشار در دقیقه باشد و هر کمپرس باید استخوان سینه را حدود ۵/۲ تا ۵/۳ سانتى‌متر به پائین ببرد. پس از هر ۱۵ کمپرس دو تنفس بدهید.

در مورد نوزادان و کودکان کوچک:
۱. لب‌هاى خود را دورادور دهان و بینى نوزاد قرار دهید و به آرامى درون شش‌هاى او با سرعت ۲۰ تنفس در دقیقه فوت کنید. پس از چهار تنفس اول ضربان قلب را آزمایش کنید.

۲. اگر قلب ضربان نداشت عمل کمپرس سینه را شروع کنید ولى فقط با دو انگشت و با ملایمت فشارى با سرعت ۱۰۰ بار در دقیقه روى سینه وارد کنید به‌طورى که هر کمپرس استخوان سینه را حدود ۵/۱ تا ۵/۲ سانتى‌متر فرو ببرد.

نظرات بسته شده است.