نوک خنجری ( آووست )

نام علمی : Recurvirostra Avosetta

نام انگلیسی:  Avocet    

نام فارسی: نوک خنجری ( آووست )

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 44 سانتیمتر طول دارد و با پرو بال سیاه وسفید، منقار بلند و سربالا، سرو پس گردن سیاه، کاملا مشخص است. روتنه و بال ها سیاه و سفید است که در پرواز؛ انتهای بال های سیاه، زیر بدن سفید و پاهای آبی مایل به خاکستری اش بیرون از دم دیده می شود. در پرنده ماده، روتنه اندکی قهوه ای تیره است. برای تغذیه در آب های کم عمق با حرکت سر به دو طرف در حاتلی که دم و بدنش رو به بالا قرار گرفته است. به جستجو می پردازد و در طول سال به صورت گروهی به سر می برد.

صدا:از این پرنده در فصل تولید مثل صدایی شبیه «بلوایت- بلوایت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده اغلب در آب های شور و لب شور،  باتلاق ها، سواحل و مصب ها به سر برده و به ندرت در آب های شیرین دیده می شود. در ایران بومی و نسبتا فراوان است. وعمدتا در مناطق دریاچه ی ارومیه، سواحل شمالی و غربی خلیج فارس و تالاب های فارس و سیستان دیده شده و در تالاب های فارس و سیستان دیده شده و در تالاب  مهارلو، طشک و بختگان تولید مثل می کند.

حفاظت: حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده برای بقای آن، کافی به نظر می رسد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.