وجه تسمیه روستای مصر

بعد از دیدن مصر می پنداری شاید اینجا مدتهاست از زمان جا مانده است… و با خود می گویی: چرانام این واحه ی خوش خط و خال را مصر نهادند ؟
مصری که به قول دکتر علی صباغیان، میتوان بدون ویزا به آن مسافرت کرد و چی از این بهتر؟
بنیانگذار این روستا فردی بود به نام یوسف. به شبانی و چراندن گوسفندان روزگار می گذراند. از عمر این روستا شاید 100 سال بیشتر نگذرد نام پیشین این روستا به نام بنیانگذار آن مزرعه ی یوسف بود و بعدها به چاه دراز تغییر نام داد زیرا آب مصر از چاهی عمیق در حدود 25 کیلومتری مصر تامین میشود چون چاه عمیق است اهالی این روستا را به چاه دراز می شناختند تا آنکه یوسف با توجه به نام خودش از داستان حضرت یوسف در قرآن الهام می گیرد و آنرا مصر نام می گذارد که تا هم اکنون نیز همه با همین نام روستا را می شناسند.
چوپان فقیر(یوسف) چاه را برای دستیابی به منبع آب کافی برای گوسفندانش حفرمی کند و به کمک خوانین منطقه آب چاه را با حفر قنات تا مصر امروزی هدایت می کند.

نظرات بسته شده است.