پروانه سپیده ببری

طبقه بندی فارسی : زیبا پروانگان

طبقه بندی انگلیسی:  Pieridae    

نام فارسی:   پروانه سپیده ببری

 

 

پراکندگی

گزارش پراکندگی در ایران :

 خوزستان ، بوشهر

یکی از گزارشات اولیه این پروانه مربوط به جمع آوری مورگان فرانسوی از شهر شوش در سال 1276 هجری شمسی است . پس از انتقال نمونه به شهر پاریس در سال 1291 یعنی 87 سال پیش توسط لسرف گزارش گردید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.