پروانه قهوه ای بزرگ نواری

طبقه بندی فارسی : قهوه ای پروانگان

طبقه بندی انگلیسی:  Satyridae  

نام فارسی:   پروانه قهوه ای بزرگ نواری

 

 

پراکندگی

گزارش پراكندگی در ایران :

 آذربایجان ، همدان

پراكندگی جهانی این پروانه از غرب اروپا ، تركیه ، ایران تا هیمالیا است كه در كشورمان برای اولین بار در سال 1210 هجری شمسی ( 168 سال پیش ) توسط منتریس از نواحی شمال غربی كشور گزارش گردید.

او در اطراف درخت زارها بر روی تنه درختان ، صخره ها و زمینهای عاری از گیاه نشسته خود را در زیر آفتاب گرم می نماید. زمان پرواز پروانه های بالغ تابستان می باشد . لاروها از انواع علفها تغذیه می كنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.