پروانه منقوش بارهنگی

طبقه بندی فارسی : رنگین پروانگان

طبقه بندی انگلیسی:  Nymphalidae   

نام فارسی:   پروانه منقوش بارهنگی

 

 

پراکندگی

گزارش پراکندگی در ایران :

 آذربایجان

 البرز

 فارس

پراکندگی جغرافیایی این پروانه از غرب از موراکو ، غرب اروپا تا شرق آسیا ( آمور) می باشد و در ایران برای اولین با 97 سال پیش توسط شیمالو از کوه دماوند گزارش گردید. این پروانه در ماههای اردیبهشت و خرداد ظاهر می شود؛ پرواز آنها تقریبا آهسته بوده و در ارتفاع کم ، با وقار ، از گلی بسوی گلی پرواز می کنند.

در زمان تخمگذاری پروانه ماده بطرف گیاهی می رود که قرار است لاروهایش از آن تغذیه کنند ؛ این گیاه می تواند گونه هایی از بارهنگ باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.