پل حاج خدایی، شوشتر

پل حاج خدایی یک پل تکدهانه است که بر روی نهر داریون ساخته شده است. این پل با شماره 11559 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. پل مزبور دارای 26 متر درازا و 7 متر پهنا و ارتفاع 50/8 متر می باشد. قسمت پائین پل در دوره های اخیر توسط ملات سیمان اندود شده است این پل یک طاق جناغی شکل دارد. این پل در پائیز سال 82 توسط میراث فرهنگی شوشتر تعمیر و مرمت شده است.

پل حاج خدایی که بر روی نهر داریون زده شده است در زمان پهلوی دوم 1309توسط حسین حاج خدایی یکی از مالکین بزرگ شوشتر ساخته شد. این پل ظاهرا برای عبور و مرور افراد و کشاورزان و کارگران مشغول در باغهای مالک فوق بوده و با هزینه 400 هزار تومان ساخته شده است. طاق آجری پل حاج خدایی در حین مرمت

ظاهراً در دوره قاجار در نزدیکی های این پل دروازه ای بنام دروازه آدینه بوده که روزهای جمعه هنگام برگزاری نماز جمعه و صحراگردی مورد استفاده بوده که به سوی مسجد جامع گشوده می شده است. همچنین بقایای یک حمام قدیمی نیز در کنار پل به چشم می خورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.