پل هفت چشمه (داش کسن)

این اثر در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۴۸ با شمارهٔ ثبت ۸۷۵ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پل هفت چشمه که بنامهای ججین، پل داشکسن و یدی گوزلی کورپی قرمزی کورپی نیز نامیده می شود دارای هفت چشمه است و آثار دوره صفوی است. دارای پایه های سنگی و طاقهای ضربی جنافی است که با آجر ساخته شده است. این پل نیز از نظر تاریخی اهمیت دارد زیرا ستارخان سردار ملی مشروطیت بعد از فرار از زندان نارین قلعه اردبیل خود را به کنار این پل رسانده و به یاران خود، که با اسب در این محل منتظرش بوده اند، ملحق می شود و از این نقطه راه عتبات عالیات را پیش می گیرد و در نجف اشرف فتوای مشروطه را از مجتهدین اخذ کرده، به ایران بر می گردد. پل در شهرستان اردبیل و روی رودخانه با لیقلو چای واقع شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.