پناهگاه سنگی ورواسی، کرمانشاه

در11كیلومتری كرمانشاه در دره تنگ كنشت قرار دارد.آثار دوران میانی پارینه سنگی جدید، ودوران فراپارینه سنگی، در این غار بدست آمده است. در این غار انواع تراشنده ها كشف گردید و با تعویض هر دوره تاریخی در لایه های حفاری شكل تیغها نیز تغییر میكرد. از آنها میتوان این نتیجه را گرفت كه تولید ریز تیغه در دوره فرا پارینه سنگی یك تحول تدریجی بوده است. این پناهگاه مسلط به تنگ كنشت است و میتوان از آنجا حیواناتی را كه از تنگ میگذرند را كنترل رد این پناهگاه هیچ اثر فرهنگی شامل اجاق و مانند آن ندارد و برای كمین كشیدن شكار در دوره های مختلف تاریخی استفاده میشده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.