پناهگاه سنگی ورواسی، کرمانشاه

در11کیلومتری کرمانشاه در دره تنگ کنشت قرار دارد.آثار دوران میانی پارینه سنگی جدید، ودوران فراپارینه سنگی، در این غار بدست آمده است. در این غار انواع تراشنده ها کشف گردید و با تعویض هر دوره تاریخی در لایه های حفاری شکل تیغها نیز تغییر میکرد. از آنها میتوان این نتیجه را گرفت که تولید ریز تیغه در دوره فرا پارینه سنگی یک تحول تدریجی بوده است. این پناهگاه مسلط به تنگ کنشت است و میتوان از آنجا حیواناتی را که از تنگ میگذرند را کنترل رد این پناهگاه هیچ اثر فرهنگی شامل اجاق و مانند آن ندارد و برای کمین کشیدن شکار در دوره های مختلف تاریخی استفاده میشده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.