پناهگاه صخره ای ورکینی، کرمانشاه

پناهگاه صخره ای ورکینی در شمال غربی کرمانشاه  در دامنه جنوبی کوه قلعه گبری و در حاشیه شمالی دشت واقع شده است. این پناهگاه با ارتفاع 1400 متر از سطح دریا و با دهانه ای رو به جنوب، دارای دید مناسبی نسبت به دشت و رودخانه قره سو است. در فاصله کمی از غرب ورکینی پناهگاه بزرگتری در ارتفاع بالاتر با نام پیریای واقع شده است. طول پناهگاه صخره ای ورکینی 13 متر و عمق آن 4 متر است. کف پناهگاه دارای رسوب ریز دانه قهوه ای رنگی است که در سطح آن قطعات پراکنده سنگ آهک به چشم میخورد.  با توجه به وضعیت پیشانی و زاویه دیواره پناهگاه و همچنین رسوب نرمدانه کف احتمالا عمق رسوبات این پناهگاه زیاد است تا جایی که در نتیجه انباشت رسوبات فاصله پبشانی و کف آن کم شده است. در گوشه شرقی پناهگاه چاله ای به عمق 80 و ابعاد 210 در 170 سانتیمتر توسط حفاران غیر مجاز کنده شده است که تعدادی مصنوع سنگی و استخوان در میان رسوبات آن یافت شده است. طی بررسی 1374 تعداد 180 قطعه مصنوع سنگی، 10 قطعه استخوان،1 دندان و 1 سر تیر فلزی از این پناهگاه جمع آوری شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.