چاه غار ارازه، مورچه خورت

نام انگلیسی:  Arazeh Cave   

نام فارسی :  چاه غار ارازه 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

این غار همانند چاهی با دهانه ای به قطر حدود 20 متر ، در 24 کیلومتری شرق مورچه خورت و در روستای « باقر آباد » واقع شده است . این غار از فوران مواد و گدازه های آتشفشانی و فروکش آن تشکیل شده  به طوری که در بعضی از قسمتهای دیواره آن با وجود گذشت میلیونها سال حالت صیقلی که در نتیجه خروج مواد آتشفشانی است هم چنان به چشم می خورد . این چاه با 45 متر عمق از دو بخش تشکیل یافته ، که بخش فوقانی آن از دهانه غار حدود 25 متر عمق دارد و به تراسی شیب دار که دور تا دور چاه ایجاد شده است می رسد . عرض این تراس در بعضی نقاط بیش از 4 متر است ، اما استقرار بر روی این تراس به علت شیب زیاد به سختی انجام می گیرد .

بخش دوم این چاه از سطح تراس شروع می شود و به کف آن می رسد ، که ارتفاع این بخش در حدود 20 متر است . تمام سطح کف این چاه ، که به وسعت زیاد دهانه آن از نور کافی بر خوردار می شود ، قابل مشاهده و بررسی است . در انتهای چاه راهرویی وجود داشته ، که به علت ریزش دیواره چاه ، دهانه آن مسدود گردیده است . برای ورود به این چاه ، که دیواره های آن ریزشی است ، علاوه بر احتیاط باید از وسایل فنی استفاده کرد . این چاه غار در ایران منحصر به فرد است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.