کتاب ساختار ژئوبوتانیکی ایران

On the Geobotanical Structure of Iran (Michael Zohary, 1963).
درباره ساختار ژئوبوتانیکی ایران
 

Geobotanical Foundations of the Middle East (Michael Zohary, 1963).
شالوده های ژئوبوتانیکی خاورمیانه

کتابهای ژئوبوتانیکی فوق را هنریک مجنونیان و دکتر باریس مجنونیان ترجمه کرده اند و انتشارات دایره سبز نیزدر سال 1383 به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست منتشرشان نموده است.

گیاهشناسان ایرانی به خوبی بر این امر واقفند که دانش جغرافیای گیاهی در میان سایر علوم مرتبط با گیاهشناسی در ایران بسیار مهجور وغریب و بعضا بسیار حاشیه ای واقع شده است و کمبود کتابهای آموزشی و دانشگاهی در زمینه جغرافیای گیاهی و عدم دسترسی به منابع پایه ای جغرافی دانان بزرگ گیاهی بسیار ملموس است وشاید یکی از عوامل اصلی مهجور بودن این علم در ایران وخصوصا در نزد دانشجویان گیاهشناسی همین امر باشد. البته یکی دیگر از دلایل مطرح شدن مباحث این علم در سطح دوره های تحصیلات تکمیلی گیاهشناسی است به گونه ای که بسیاری از دانشجویان تا پیش از مقاطع تکمیلی با چنین علمی اصلا آشنایی ندارند. تصور می کنم شاید بهتر باشد که نظیر بسیاری دیگر از دروس مثل اکولوژی این درس نیز در سطح کارشناسی علوم گیاهی ارائه گردد.

در چنین شرایطی، ترجمه کتابهای پایه ای جغرافیای گیاهی یک ضرورت انکارناپذیر است که جناب هنریک مجنونیان و دکتر باریس مجنونیان به این نیاز با ترجمه دو کتاب مفید از میکائیل زوهری که یکی از جغرافی دانان گیاهی برجسته در دنیاست به حق و به گونه ای شایسته پاسخ گفته اند. هر چند که دیدگاههای ژئوبوتانیک زوهری با انتقاداتی اساسی مواجه گشته است و کاستیهایی را نیز در بر دارد اما مطالعه این کتابهابه منظور آشنایی با اصطلاحات، اصول و خطوط کلی جغرافیای گیاهی و دستیابی به یک بینش ژئوبوتانیکی در باب رویشهای منطقه خاور میانه و به ویژه ایران بسیار سود مند است. در این دو کتاب به مباحث فلور، مفاهیم جرافیای گیاهی، اقلیم و خاک، مناطق و قلمروهای جغرافیای گیاهی، رویشهای خاورمیانه ویژگیهای اکولوژیکی و جامعه شناختی، کلاسها و جوامع گیاهی منطقه خاورمیانه و… پرداخته شده است. هنریک مجنونیان کتاب دیگری را نیز با نام جغرافیای گیاهی ایران( مجموعه مقالات کاربرد جغرافیای گیاهی در حفاظت) در کارنامه خویش دارد که در این کتاب به دیدگاههای ژئوبوتانیک زوهری،

تاختاجان، وایت، لئونارد، وندلبو، فریتاگ و … پرداخته شده است. مطالعه این کتب ارزشمند را به همه دانشجویان گیاهشناسی توصیه می کنم.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.