کتاب کویرهای ایران Zu Land nach Indien

نوشته:سون هدینHedin, Sven

مترجم: پرویز رجبی

 

کتاب کویرهای ایران

سون آندرسون فون هدین روز نوزدهم فوریه ۱۸۶۵ دراستکهلم متولد شد وپس از نخستین سفرش درسال ۱۸۸۶ به ایران تاروز بیست وششم نوامبر ۱۹۵۲ که دراستکهلم درگذشت بیشتر از نیمی از عمر طولانی خود را درسفر به ایران وآسیای مرکزی گذراند. خود سون هدین درباره انگیزه جهانگرد شدنش می نویسد: پسر بچه ای که درسالهای نخستین دبستان شغل آینده خودرا می شناسد آدم خوشبختی است ومن به این خوشبختی دست یافتم.دوازده ساله بودم که هدف آبنده ام کاملا برایم روشن بود. نتیجه سفرهای طولانی ومکرر سون هدین کتابهای علمی زیادی است که درباره دنیاهای ناشناخته نوشته شده اند. ازآن میان کتاب حاضر که سون هدین آنرا”از راه زمین به هندوستان”نامیده است .من با توجه به اینکه نام کتاب برای خواننده ایرانی این توهم را پیش می آورد که موضوع کتاب در باره هندوستان است وبا توجه به اینکه تمامی مطلب کتاب مربوط به ایران وکویرهای ایران است ناگزیر نام کویرهای ایران را به جای از راه زمین به هندوستان برای کتاب برگزیدم. پرویز رجبی.

این کتاب پس از دیباچه مترجم درقالب پنجاه ونه فصل و۷۵۵ صفحه ویک البوم عکس شکل گرفته است. مولف در سالهای ۶-۱۹۰۵میلادی درسیستان بوده

ودرفصلهای پنجاه ویکم تاپنجاه وششم اطلاعات سودمند ومنحصر بفردی از اوضاع سیاسی ،اجتماعی واقصادی سیستان و همچنین نیروهای انگلیسی ،روسی وبلژیکی مستقر درسیستان وبویژه بیماری طاعون وتاثیر گذاری آن بدست می دهد.برای نمونه در صفحه۶۶۵ کتاب آورده است که ده گرگ از ۱۷۰ نفر جمعیت ۱۵۰ نفر به دلیل شیوع بیماری طاعون از بین رفته اند وازجمعیت ۷۰۰۰نفری نصرت آباد وحسین آباد فقط دوهزار نفر از این بیماری مهلک جان بدر برده اند…

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.