کورکور بال سیاه

نام علمی : Elanus Caeruleus

نام انگلیسی:  Black Winged Kite    

نام فارسی: کورکور بال سیاه 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن 33 سانتی متر، به اندازه ی دلیجه ی بزرگی است و در پروازها نیز بزرگتر دیده می شود، به علت سیاه سفیدی شاهپرها و زیرتنه و لکه ی سیاه بزرگی بر روی جلو بال به سهولت شناخته می شود . دم به سفیدی می زند. جوان ها تیره تر و چرکی تر با خط سفیدی کمرنگی بر پوشپرها مشخص می گردند.

زیستگاه: این پرنده بومی جنوب غربی عربستان است ولی در مناطقی از عمان، امارات متحده عربی، ترکیه و فلسطین نیز دیده می شود. در ایران بصورت سرگردان در میناب شده است.

نظرات بسته شده است.