کورکور حنایی

نام علمی : Milvus Milvus

نام انگلیسی:  Red Kite    

نام فارسی: کورکور حنایی 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 61 سانتی متر طول دارد. نر و ماده همشکل اما ماده حدود 5 درصد بزرگتر از نر است. دم زیبا و در انتها دو شاخه و به شکل «8» است . پر و بال به رنگ قرمز بلوطی، روتنه و دم دارای لکه های سفید زیبا، سر کرمی سفید و شاهپرهای انتهایی بال سیاه رنگ است. پرو بال جوجه ها کمرنگ تر است و انتهای شاهپرهای بال سفید و روتنه و بالهای کمرنگ تر از پرنده ی بالغ است. هنگام فرود آمدن بر شکار بالها را پهن می کند و مانند کورکور سیاه، شکارچی و همه چیز خوار است. از پستانداران کوچک و جوجه ی پرندگان، سگ مرده یا زخمی شده و بعضی از حشرات تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده بیشتر هنگام تولید مثل و به صورت سوتهای «وی ی یی» یا «اووووو..وی ی یی » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در نواحی قطبی و مدیترانه ای در جنگلهای استپی با آب و  هوای خشک و مرطوب، علفزارها و مراتع به سر برده و در شاخ های درختان مرتفع آشیانه می سازد و گاهی نیز از آشیانه های قبلی یا قدیمی پرندگان دیگر استفاده می کند. در ایران، به تعداد محدود، در جنوب دریای خزر و شمال آذربایجان دیده می شود.

حفاظت: در سال های اخیر به تعداد بسیار اندک دیده شده است . بنابراین در وهله ی اول باید وضیعت و جمعیت آن شناخته شود و سپس نسبت به حفاظت از آن اقدام مناسب صورت گیرد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.