کوه های الوند ۳۴۵۰ متر و کلاغ لان ۳۳۵۰ متر

   

نام فارسی :  کوه های الوند و کلاغ لان 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی : کوهستان الوند در استان همدان و حدفاصل تویسرکان و شهر همدان قرار دارد.

بررسی توپوگرافی قله : الوند از طریق گردنه شمال غربی به قله کلاغ لان و دائم برف و از سمت جنوب غربی به دره کیوارستان و سپس به چهار قله، متصل می شود.

مسیر صعود به قلل : روزهای زیبای بهاری یکی پس از دیگری سپری می شوند و برف ها در حال آب شدن هستند که راهی کوهستانی الوند در شهر سردسیر همدان می شویم. از میان باغ های زیبای عباس آباد به سوی آبشار گنج نامه می رویم که با جوش و خروش از بلندی به پایین سرازیر است. خاک باران خورده و سنگ های گرانیت بسیار زیبا به نظر می رسند. مسیر بسیار مشخصی را از گنج نامه با دور زدن تپه ای بلند به سوی شمال ادمه می دهیم (1). آبشار دوم در زیر پناهگاه میدان میشان به خوبی دیده می شود. طبیعت از خواب برخاسته و گل و گیاهان از هر سو رسته اند. سوز سرد و مطبوعی می وزد اما اصلاً گزنده و ناراحت کننده نیست. مسیر پس از مدت زمانی با عبور از یک شیب تند بر بالای تپه و سپس به صورت اُریب به پناهگاه و دشت زیبای میدان میشان با سبزه زارها و برف های بهاره اش می رسد (2). هنوز برف زیادی بر روی یال های الوند دیده می شود. اگر چه کف دشت سبز شده است ولی در بالا دست هنوز زمستان است. از پناهگاه دوم گذشته به سوی شمال غربی تا لب گردنه مرتفعی پیش رفته بربالای دشت دیگری قرار می گیریم (3). قله و برج صخره ای شیر مانند الوند به خوبی در شمال غربی دیده یم شود. در کنار چشمه با برفکوبی های نامنظم به زیر برج رسیده از وسط شکاف سنگی پای بر قله الوند می گذاریم. مناظر اطراف باشکوهند. دیدار دشت های همدانو تویسرکان و کوه های زاگرس که در افق های دور چون نوارهای سپید درخشان سوسو می زنند بسیار خاطره انگیز است. یال های کوه ها به موازات یکدیگر و دشت های سبزرنگ از هر سو گسترده شده اند. در شمال قله نوک تیز ارسلان و جنوب امتداد قلل الوند تا یخچال دیده می شود.

روبه رویمان در سمت غرب قله زیبای کلاغ لان قد برافراشته و آماده برای صعود ما می باشد. از قله به سمت شمال به سوی دشتی برف گیرسرازیر شده و به پناهگاه بزرگ کلاغ لان می رسیم(4). استراحتی بسیار کوتاه کرده و از آب برف های اطراف پناهگاه استفاده می کنیم و سپس در حالی که خورشید به وسط آسمن رسیده و از دور دست های غربی لکه های ابر فرا می رسند به سوی سینه کش یال جنوبی کلاغ لان پیش می رویم. با عبور از تک برف بزرگی بر روی آن قرار گرفته و مستقیم به سوی شمال در ابتدا از یک برج کوچک صخره ای گذشته از پشت آن و از یک لبه برف سفت باقی مانده از زمستان عبور می کنیم. این صعود زمان زیادی را تلف نمی کند از حاشیه صخره ها و به صورت پله به پله با دقت و احتیاط کافی خود را بر بلندترین صخره یعنی قله کلاغ لان می رسانیم. منظره هولناک جناح شمالی قله و دره های عظیم پشت آن و دیدار قزل ارسلان خاموش و تنها، از ویژگی های فراز قله است. بعد از دیداری کوتاه مجدداً با احتیاطی بیشتر از زمان صعود از صخره ها به پایین آمده، زمانی که بر روی نوار برفی حد فاصل قله اصلی و برج سنگی می رسیم از طریق برفچال کوچک زیر آن و در کنار برف شن اسکی کرده و از میان سنگلاخ ها با تراورس دره بزرگی خود را به پناهگاه می رسانیم. حال دیگر به بعد از ظهر نزدیک شده ایم و می باید به فکر بازگشت باشیم. از این نقطه با دور زدن قله صخره ای ارژنگ در شمال الوند و ورود به دشت تخت نادر از جناح شمالی به نزدیک چشمه و سپس میدان میشان سرانجام کمی مانده به غروب آفتاب به گنج نامه می رسیم.

بهترین زمان برای صعود به الوند اردیبهشت ماه می باشد. ولی از جمله فصول مناسب استثنایی برای صعود به قله باید از زمستان نیز نام برد. لیکن صعود زمستان کلاغ لان دشوار و با درگیری یخ و برف و صخره و عبور از فراز نقاط بهمن گیر می گذرد. طوفان بسیار شدید نیز برای این دشواری می افزاید.

وضعیت قلل در زمستان : با توجه به آنچه گفته شد به علت طوفان شدید حاکم بر قله صعود با دشواری به انجام می رسد. بنابراین به هنگام صعود زمستانی الوند باید ضمن توجه به فنون کوهنوردی زمستانی از صعود به هنگام طوفان اجتناب کرد و مواقعی که هوا بهتر است اقدام به صعود نمود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.