کوه های کهار، ۴۰۵۰ متر و ناز، ۴۱۰۸ متر

   

نام فارسی :  کوه های کهار  و ناز

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی : قلل دوگانه کهار و ناز واقع در حاشیه شرقی منطقه البرز غربی و در امتداد رودخانه کرج، مرز طبیعی کوهستان طالقان و ساوجبلاغ و آسارا محسوب می شوند.

بررسی توپوگرافی قله : کهار کوه بزرگ و مرتفعی است که از سمت شمال شرقی توسط گردنه سیرابشم به قلل هفت خوانی و کرچال و از سمت غرب به قلل ناز و وارکش متصل می گردد و از شمال به آبادی های گرآب و گته ده طالقان و از سمت جنوب به آبادی های کلوان و کلها محدود می شود.

مسیر صعود به قله : در یکی از بهترین فصول سال، زمانی که هنوز برفهایی وجود دارند تا به طبیعت سرسبز ارتفاعات جلال و شکوه ویژه ای بخشند راهی یکی از قللی می گردیم که کمتر می توان نظیر آن را در منطقه یافت. در جاده کرج به چالوس یک پیچ پس از پل خواب وارد جاده آسفالته 10 کیلومتری کلوان گردیده (1) و پس از عبور از باغ های مصفای آیگان به کلوان بزرگ به مردمانی خوگرم و مهربان می رسیم. پس از پشت سر نهادن کوچه باغ ها توسط پلی بزرگ از رودخانه خروشان عبور کرده (2)، از مسیر مالرو مشخص به سوی تپه های سرخ رنگی در بالای ده کلها ادامه مسیر داده تا به آن می رسیم. یال بزرگ کهار از اینجا آغاز می گردد. تپه ماهورها را یکی پس از دیگری پشت سر می نهیم. چند لکه بف کوچک از بقایای زمستان در کاسه بزرگ یال گُرزِه نو هنوز به چشم می خورد که با چه مقاومتی خود را همچنان در پرتو آفتاب تابستانی حفظ کرده اند. بر شیب مسیر افزوده می شود و پس از مدتی به جانپناه کاهار در

نظرات بسته شده است.