کویر نمک ﮐﺮﻣﻮﺳﺘﺞ، لار

نام انگلیسی:  Karmostaj Salt playa   

نام فارسی :  کویر نمک کرموسنج 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

کویر نمک کرموستج در موقعیت جغرافیایی N273353 E543127 در استان فارس واقع است. این عارضه طبیعی که در فاصله قریب 28 کیلومتری جنوب شرقی شهر لار است قابلیت دسترسی به آن از طریق جاده آسفالته لار- بستک میسر است. پس از رسیدن به روستای کرموستج و عبور از روستا، کویر در 4 کیلومتری شمال شرق روستا واقع است. وسعت کویر 4 کیلومتر مربع است.

 

کثر آبراهه های دامنه های شمالی روستا بعد از پیچ و خم زیاد در قسمت پست منطقه به همدیگر متصل می شود و بعد از طی مسیری کوتاه از گوشه حد فاصل بین قسمت مرتفع و پست با جریان یافتن به سمت شرق به طرف دشت کرم وستج زهکشی می شود و در آن جا هم با گرفتن انشعاباتی از حاشیه شرقی بخش پست به قسمت شمال شرقی دشت کرمستج زهکشی شده و در آن جا تشکیل یک کویر را می دهد. کویر حاصله تقریباً به شکل دایره ای نا منظم بوده و در ارتفاعی حدود 705 متری از سطح دریا قرار دارد. این کویر به طور متوسط مساحتی قریب 425 % کیلومترمربع را به خود اختصاص می دهد که سطح مرکز آن عاری از پوشش گیاهی و در اطراف به صورت اندک از علف ها و بوته هایی پوشیده است. این کویر به نظر می رسد از نوع سدیومی است.

 

سر تا سر سطح کویر رسوبات بسیار ریزدانه پوشانیده هر چند که این کویر توسط چند گنبد نمکی محاط شده، ولی در واقع عامل اصلی تشکیل آن سرشاخه های منشأ گرفته از گنبد نمکی کرموستج و سرشاخه های کوچک جریان یافته از یال جنوبی طاقدیس گچ است.این سرشاخه ها اکثراً به سمت کویر زهکشی نمی شود و به جز تعداد اندک مابقی سرشاخه ها به سمت رودخانه جریان یافته در گوشه شرقی دشت کرم وستج هدایت می شود. در فصول پرآبی سطح کویر به صورت یک دریاچه مشخص می شود اگر میزان آب زیاد باشد به صورت سرریز از محدوده کویر خارج و به سمت مسیل اصلی دشت کرموستج زهکشی می شود این مسیل با طی مسافتی و انشعاب گرفتن . از کوهستان های اطراف در نهایت به سمت دشت علی آباد زهکشی می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.