کویر نمک ﮐﺮﻣﻮﺳﺘﺞ، لار

نام انگلیسی:  Karmostaj Salt playa   

نام فارسی :  کویر نمک کرموسنج 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

کویر نمک کرموستج در موقعیت جغرافیایی N273353 E543127 در استان فارس واقع است. این عارضه طبیعی كه در فاصله قریب 28 كیلومتری جنوب شرقی شهر لار است قابلیت دسترسی به آن از طریق جاده آسفالته لار- بستک میسر است. پس از رسیدن به روستای کرموستج و عبور از روستا، کویر در 4 کیلومتری شمال شرق روستا واقع است. وسعت کویر 4 کیلومتر مربع است.

 

كثر آبراهه های دامنه های شمالی روستا بعد از پیچ و خم زیاد در قسمت پست منطقه به همدیگر متصل می شود و بعد از طی مسیری كوتاه از گوشه حد فاصل بین قسمت مرتفع و پست با جریان یافتن به سمت شرق به طرف دشت كرم وستج زهكشی می شود و در آن جا هم با گرفتن انشعاباتی از حاشیه شرقی بخش پست به قسمت شمال شرقی دشت كرمستج زهكشی شده و در آن جا تشكیل یك كویر را می دهد. كویر حاصله تقریباً به شكل دایره ای نا منظم بوده و در ارتفاعی حدود 705 متری از سطح دریا قرار دارد. این كویر به طور متوسط مساحتی قریب 425 % كیلومترمربع را به خود اختصاص می دهد كه سطح مركز آن عاری از پوشش گیاهی و در اطراف به صورت اندك از علف ها و بوته هایی پوشیده است. این كویر به نظر می رسد از نوع سدیومی است.

 

سر تا سر سطح كویر رسوبات بسیار ریزدانه پوشانیده هر چند كه این كویر توسط چند گنبد نمكی محاط شده، ولی در واقع عامل اصلی تشكیل آن سرشاخه های منشأ گرفته از گنبد نمكی كرموستج و سرشاخه های كوچك جریان یافته از یال جنوبی طاقدیس گچ است.این سرشاخه ها اكثراً به سمت كویر زهكشی نمی شود و به جز تعداد اندك مابقی سرشاخه ها به سمت رودخانه جریان یافته در گوشه شرقی دشت كرم وستج هدایت می شود. در فصول پرآبی سطح كویر به صورت یك دریاچه مشخص می شود اگر میزان آب زیاد باشد به صورت سرریز از محدوده كویر خارج و به سمت مسیل اصلی دشت كرموستج زهكشی می شود این مسیل با طی مسافتی و انشعاب گرفتن . از كوهستان های اطراف در نهایت به سمت دشت علی آباد زهكشی می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.