کک مار

نام علمی : Eristicophis macmahoni

نام انگلیسی: McMahon's viper    

نام فارسی: کک مار  

 

 

پراکندگی

مشخصات : سر پهن بزرگ ، ناحیه گردن كاملا مشخص ،‌پهنای پولك رسترال بیش از ارتفاع آن و مقعر ،‌ پولك رسترال از سمت جانبی به دو عدد پولك بزرگ گوشه دار متصل ، پولكهای اخیر به وسیله پولكهای كوچك از هم مجزا ، بین پولك بینی و پولك فوق بینی چاكدار و دارای چندین پولك كوچك ، دور چشم دارای 16 تا 25 پولك ، لب بالا دارای 15 یا 16 پولك و لب پائین 16 یا 17 پولك ، چشم به وسیله سه ردیف پولك به ابعاد دو برابر پولكهای دور چشم از لب بالایی مجزا ، پولكهای چین قدامی بزرگ و فاقد پولكهای چین خلفی ، بدن به شكل بشكه و در قسمت میانی و جانبی پهن ،‌دم باریك نسبت به سطح شكمی شیب دار ، پولكهای سطح پشتی تیغه دار (تیغه‌ها به انتهای دو طرف پولك نمی رسد) و 23 تا 29 عدد ، پولكهای سطح شكمی 140 تا 145 عدد و دارای دو تیغه در هر پولك ، پولكهای سطح زیرین دم 25 تا 27 عدد ، پولك مخرجی منفرد .
موارد زیر از مشخصات این مار است : (1) نمای قدامی پوزه به وسیله پولك بزرگ رسترال و چهار پولك دیگر شكل پروانه دارد (2) دو انتهای پولك سطح شكمی دارای تیغه (3) ردیف پولكهای سطح پشتی مرتب و به صورت حلقه (4) دم كوتاه و همانند وسیله ای برای گرفتن و بالا رفتن از بوته‌ها .
بدن به رنگ خاكستری روشن ، دارای 20 تا 25 ردیف خال سیاه كوچك در سطح جانبی ، خالهای بدن بطور كامل یا ناقص به وسیله یك ردیف خالهای كوچكتر محصور ، بدن نوزادان تقریبا دارای 30 خط عرضی قهوه ای رنگ در ناحیه ظهری و در قسمت خلفی بدن واضح تر ، دارای خط سفید رنگ از بالای چشم تا گوشه دهان ، سطح فوقانی سر دارای خالهای ریز تیره رنگ پراكنده ، لبها و ناحیه گلو و سطح شكمی سفید ، انتهای دم به رنگ زرد یكنواخت .
حداكثر طول 70 سانتیمتر ، دم 6 سانتیمتر .
حركت مار مانند مار جعفری از پهلو انجام می گیرد ، غالباً در زیر ماسه‌ها مخفی می شود . این مار عصبانی است و هنگام حمله صدای هیس هیس ناراحت كننده ای دارد .
طرز زندگی نامعلوم .
 

زیستگاه : مناطق صحرایی ، ماسه‌ها .
 

انتشار جغرافیایی : مناطق صحرایی شمال غربی بلوچستان ، ایران ، پاكستان ، افغانستان .
پراكندگی : (استان سیستان و بلوچستان) فقط یك نمونه از زابل در راه زاهدان و چندین نمونه از مرز ایران و پاكستان مطالعه شده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.