کک مار

نام علمی : Eristicophis macmahoni

نام انگلیسی: McMahon's viper    

نام فارسی: کک مار  

 

 

پراکندگی

مشخصات : سر پهن بزرگ ، ناحیه گردن کاملا مشخص ،‌پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن و مقعر ،‌ پولک رسترال از سمت جانبی به دو عدد پولک بزرگ گوشه دار متصل ، پولکهای اخیر به وسیله پولکهای کوچک از هم مجزا ، بین پولک بینی و پولک فوق بینی چاکدار و دارای چندین پولک کوچک ، دور چشم دارای 16 تا 25 پولک ، لب بالا دارای 15 یا 16 پولک و لب پائین 16 یا 17 پولک ، چشم به وسیله سه ردیف پولک به ابعاد دو برابر پولکهای دور چشم از لب بالایی مجزا ، پولکهای چین قدامی بزرگ و فاقد پولکهای چین خلفی ، بدن به شکل بشکه و در قسمت میانی و جانبی پهن ،‌دم باریک نسبت به سطح شکمی شیب دار ، پولکهای سطح پشتی تیغه دار (تیغه‌ها به انتهای دو طرف پولک نمی رسد) و 23 تا 29 عدد ، پولکهای سطح شکمی 140 تا 145 عدد و دارای دو تیغه در هر پولک ، پولکهای سطح زیرین دم 25 تا 27 عدد ، پولک مخرجی منفرد .
موارد زیر از مشخصات این مار است : (1) نمای قدامی پوزه به وسیله پولک بزرگ رسترال و چهار پولک دیگر شکل پروانه دارد (2) دو انتهای پولک سطح شکمی دارای تیغه (3) ردیف پولکهای سطح پشتی مرتب و به صورت حلقه (4) دم کوتاه و همانند وسیله ای برای گرفتن و بالا رفتن از بوته‌ها .
بدن به رنگ خاکستری روشن ، دارای 20 تا 25 ردیف خال سیاه کوچک در سطح جانبی ، خالهای بدن بطور کامل یا ناقص به وسیله یک ردیف خالهای کوچکتر محصور ، بدن نوزادان تقریبا دارای 30 خط عرضی قهوه ای رنگ در ناحیه ظهری و در قسمت خلفی بدن واضح تر ، دارای خط سفید رنگ از بالای چشم تا گوشه دهان ، سطح فوقانی سر دارای خالهای ریز تیره رنگ پراکنده ، لبها و ناحیه گلو و سطح شکمی سفید ، انتهای دم به رنگ زرد یکنواخت .
حداکثر طول 70 سانتیمتر ، دم 6 سانتیمتر .
حرکت مار مانند مار جعفری از پهلو انجام می گیرد ، غالباً در زیر ماسه‌ها مخفی می شود . این مار عصبانی است و هنگام حمله صدای هیس هیس ناراحت کننده ای دارد .
طرز زندگی نامعلوم .
 

زیستگاه : مناطق صحرایی ، ماسه‌ها .
 

انتشار جغرافیایی : مناطق صحرایی شمال غربی بلوچستان ، ایران ، پاکستان ، افغانستان .
پراکندگی : (استان سیستان و بلوچستان) فقط یک نمونه از زابل در راه زاهدان و چندین نمونه از مرز ایران و پاکستان مطالعه شده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.