گازگرفتگی توسط سگ یا گربه

دهان حیوانات حاوی میکروبهایی است که بعضی از آنها می توانند سبب عفونتهای خطرناک و حتی کشنده شوند . در موارد گاز گرفتگی توسط حیوانات به نکات زیر توجه کنید :

1- سریعا ناحیه گاز گرفته شده را با آب و صابون تمیز کنید .
2- جلوی خونریزی را نگیرید بلکه اجازه دهید که خون جاری شود و میکروبها را بیرون بریزد.
3- برای جلوگیری از خطر عفونت , از یک گاز آغشته به پراکسید هیدروژن استفاده کنید.
4- مصدوم را به پزشک برسانید تا واکسن کزاز و آنتی بیوتیک تجویز کند.
5- اگر به هاری مشکوک هستید , مصدوم را به بیمارستان برسانید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.