گلفشان درابول غربی

نام انگلیسی:  Western Drabol mud vocano     

نام فارسی :  گلفشان درابول غربی

 

 

موقعیت جغرافیایی

این گلفشان هم همچون سایر گلفشان های منطقه در دشتی هموار واقع است و به شکلی کاملا مخروطی و با راتفاع 20 تا 25 متر از سطح زمین و با دامنه هایی پرشیب خودنمایی میکند. این گلفشان در شمال کوه درابول در 6 کیلومتری مرز ایران و پاکستان قرار دارد. روانه های گلی که از فعالیت سابق آن بر جای مانده دایره ای به قطر 100 متر با گالی های عمیق ایجاد کرده است. فرسایش آبی این گلفشان را به صورت تپه ماهور درآوره که در دامنه های  مخروط اصلی به خوبی نمایان است. این گلفشان در اطراف توسط ماسه هایی که منشا دریایی دارند احاطه شده است. در دامنه های مخروط و زمین های اطراف مثل گلفشان درابول غربی، رسوبهای دریایی فسیل دار به ویژه دو کفه ای ها و شکم پایان به خوبی دیده می شود. در این منطقه صدف های خرد شده و سالم زیادی قابل مشاهده است. زمین های اطراف این گلفشان بیشتر به زمین های پف کرده و شور کویری شباهت دارند. در فاصله یک کیلومتری از این گلفشان گلفشان دیگری قرار دارد که آن نیز درابول نامیده میشود و تنها به صرف اینکه در شرق این گلفشان است درابول شرقی شهرت یافته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.