گلفشان دریایی گمیشان

نام انگلیسی:  Gomishan offshore  mud vocano     

نام فارسی :  گلفشان دریایی گمیشان

 

 

موقعیت جغرافیایی

این گلفشان در بخش جنوب شرقی دریاى خزر و در 6 کیلومترى شرق تالاب گمیشان شهرستان بندرترکمن قرار داشته وبا فوران مواد تیره رنگ,گاز وگل ولاى همراه بوده است . این مواد در منطقه اى به مساحت تقریبى 10هکتارمنتشر شده وسبب تیرگى رنگ آب دریا گردیده است. براساس بررسیهاى سازمان محافظت محیط زیست ، ترکیب مواد خروجى از محل فوران شامل گاز متان ،گل ولاى ، فلزات سنگین ومقادیرناچیزى مواد نفتى بوده که حرارت آن در حدود 26 درجه سانتیگراد اندازه گیرى شده است وبه گفته مدیرکل دریایى سازمان حفاظت محیط زیست هیچگونه آسیبى به محیط زیست وذخایر دریا نخواهد رساند.

 

در فاصله تقریبى 10 کیلومترى از ساحل دریا در منطقه گمیشان ، در فاصله 6/27 کیلومترى شمال شرقی گمیشان با آزیموت 298 درجه از اسکله شیلات (واقع دردریا) قرار دارد  و ابتدا بصورت فواره اى با ارتفاع بین 1 تا 2 متر درسطح دریا ظاهر شده است. مواد خروجى تیره رنگ وهمراه با بوى لجن وگاز بوده وگستره‌اى به ابعاد تقریبى 10 هکتار را مى پوشانده است. مساحت محل خروج مواد درسطح دریا در زمان بازدید در حدود 20مترمربع بود و مواد خروجى تیره رنگ همراه با گاز فواره کم ارتفاعى مى ساختند. سطح آب را لایه بسیار نازکى از مواد نفتى پوشانده بودکه محدود به محل خروج مواد مى گردید . عمق آب در این محل در حدود 7 متر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.