گنبد نمکی بزنجان

نام انگلیسی:  Bezanjan Salt Dome   

نام فارسی :   گنبد نمکی بزنجان 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

گنبد نمکی بزنجان در موقعیت جغرافیایی N2916 E5635 در استان کرمان واقع است. درگستره ورقه بزنجان تعداد 4 گنبدنمکى مجموعه هرمز سر از زمین بدر آورده که دوتاى آن بزرگ ،یکى کوه پهن درجنوب شرقى ورقه به شکل گنبدى دیده مى شود . این گنبد نمکى پس از بیرون آمدن اززمین به شکل دایره هاى متحدالمرکز جریان پیدا    کرده است . هسته آن به شکل تپه اى برجسته ازسنگ آهک سیاه درشت بلورتشکیل شده است . توده هاى نمک بخش ا صلى این گنبد نمکى را بوجود آورده است . قطر بزرگ 10 کیلومتر وقطرکوچک آن5 کیلومتر برآورد شده است . این گنبد نمکى هم اکنون فعال و درحال بالا آمدن است . درتمام بخش هاى این گنبد نمکى صداى شکستن وگاهى صداى ریزش سنگ از دیواره ها شنیده مى شود ودر بیشتر جاها ریزش تازه قطعات سنگ آهک به همراه مارن دیده مى شود .

 

دوم : گنبد نمکى کوه نمک درشمال ورقه که آنهم از وسعت خوبى برخوردار است . این گنبد نمکى هم داراى توده هاى نمک است ولى بدنه اصلى آن را مارن هاى اولیژیست دار و گچ تشکیل داده است . درحاشیه جنوبى آن جریان پیدا کرده است .دوگنبد نمکى کوچک دیگر درحاشیه خاورى ورقه درجنوب و شمال رودخانه تنگ چرخى درمیان سنگهاى کربناته سازند آسمارى – جهرم بیرون زدگى دارند که داراى توده هاى نمک هستند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.