گنبد نمکی خوراب (شاه بید)، فیروزآباد

نام انگلیسی:  Khoorab Salt Dome   

نام فارسی :   گنبد نمکی خوراب 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

گنبد نمکی خوراب در موقعیت جغرافیایی N283536 E522045 در استان فارس واقع است. این گنبد نمکی در غرب جاده ارتباطی فیروزآباد به فراشبند و در شمال شرقی روستای خوراب واقع است.  گنبد نمکى خوراب (شاه بید) یکى دیگر از گنبدهاى نمکى استان فارس است که به سبب ابعاد گنبد در نقشه هاى زمین شناسى شرکت نفت مورد توجه قرار گرفته است. سطح گنبد به طور تقریبا کامل توسط خاک هاى برجاى حاصل از فرسایش و انحلال نمک پوشیده شده است و حتى در تصاویر ماهواره پوشش گیاهى در سطح آن مشاهده مى شود. بیشترین رخنمون نمک در دیواره غربى گنبد مشاهده مى شود که البته رخنمون قابل توجهى براى پى جویى پتاس سنگى نیست. شورابه هایى که از دیواره نمکیر به خارج تراوش مى کند در تمام موارد رنگ سفید یکنواخت دارد وهیچ آثارى از اکسیدهاى قرمز رنگ آهن در آنها مشاهده نمى شود. در تصویر ماهواره در دیواره شرقى نمکیر گنبد نیز رخنمون هاى گسترده اى از نمک دیده مى شود. گنبد نمکى شاه بید یک نمونه شاخص از گنبدهاى نمک فاقد پتانسیل در استان فارس هستند که به علت اتمام فعالیت گنبد یا خروج نمک و همچنین به دلیل فرسایش و انحلال نمک رخنمون هاى قابل پى جویى در آنها مشاهده نمى شود و البته خروجى هاى شورابه اى نیز با رنگ سفید پتانسیل لازم را براى پى جویى نشان نمى دهند. لازم به توضیح است که بسیارى از گنبدهاى نمکى استان فارس از نظر زمانى قدیمى تر از گنبدهاى استان هرمزگان هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.