یله مار

نام علمی: Malpolon monspessulana

نام انگلیسی: Montpellier Snake    

نام فارسی : یله مار      

 

 

پراکندگی

مشخصات : سر و گردن کمی مشخص ، پوزه برجسته و گرد با فرورفتگی ثلثی شکل ، پهنا و ارتفاع پولک رسترال برابر و از سمت بالای سر قابل رؤیت ،‌چشم با مردمک گرد ،‌دارای پولک و به ندرت سه پولک عقب چشمی ، پولکهای بین بینی کوتاهتر از پولکهای جلو پیشانی ، پولک پیشانی خیلی باریک و برابر یا کمی بلندتر از پولک آهیانه ، دارای دو پولک گونه ای ،‌ پولکهای گیجگاهی 2+3 یا 2+4 عدد ،‌لب بالا دارای 8 پولک و به ندرت 9 پولک ، لب پائین دارای 10 یا 11 پولک (چهارمین و پنجمین یا پنجمین و ششمین پولک لب بالا متصل به چشم ) ، چهار یا پنج پولک لب پائین متصل به پولک چین قدامی ، طول پولک چین قدامی برابر یا کوتاهتر از پولک چین خلفی ، پولکهای بدن اریبی شکل با کمی فرورفتگی در وسط پولک ، پولکهای سطح پشتی 17ردیف ، پولکهای سطح شکمی 168 تا 183 و سطح زیرین دم 72 تا 95 عدد ، پولک مخرجی منقسم .
سطح پشتی به رنگ زیتونی یا قهوه ای خاکستری تیره یکنواخت یا با خالهای قهوه ای تیره با حاشیه یا بدون حاشیه سفید رنگ ،‌سطح شکمی سفید مایل به زرد ، نوزادان دارای خطوط و نقوش قرینه و بالغین فاقد نقش و نگار ، سطح پشتی به رنگ قهوه ای ، سبز زیتونی یا خاکستری تیره مایل به سیاه با خالهای روشن و حاشیه قهوه ای و گاهی حاشیه پولک دارای خالهای زرد و گاهی خالهای تیره همراه با خالهای سفید رنگ ، سطح شکمی سفید متمایل به زرد با خالهای سیاه و سفید .
حداکثر طول 180 سانتیمتر ، دم 35 سانتیمتر .
تغذیه از مارها و مارمولکها و پرندگان ، تغذیه نوزادان از سوسکها و حشرات .
 

زاد و ولد : تخمگذار ، در تابستان تا بیست تخم می گذارند .
 

زیستگاه : صحراها ، تپه ماهورها ، چمنزارها .
 

انتشار جغرافیایی : شمال آفریقا ، از الجزایر تا مصر ، عربستان ، جنوب شرقی اروپا ، ترکیه ، شرق ایران ، مناطق مجاور دریای خزر ، نواحی شرقی قفقاز .
پراکندگی : استانهای آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، مرکزی ، تهران ، خراسان ، همدان ، زنجان ، کرمانشاهان ، مازندران ، خوزستان ، هرمزگان ، قزوین .
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.