مرور رده

خانه‌های تاریخی ایران

خانه یداللهی، کاشان

خانه یدالهی در محله پشت عمارت واقع است و قدمت این خانه به اوایل عصر قاجار باز میگردد. خانه یدالهی بخش‌های اندرونی و بیرونی مجزا از هم ندارد بلکه فقط یک حیاط مرکزی بدون گودال باغچه است که اندرونی محسوب می‌گردد.معماری خانه به…

خانه کاشانی، کاشان

محله‌ پای‌نخل مانند بسیاری از خانه‌های قدیمی کاشان،خانه کاشانی که قدمت بنای اولیه به اواسط عصر قاجار مربوط میشود، نیز دارای دو بخش اندرونی و بیرونی جدا از هم می‌باشد. فضا‌ها به‌صورت چهار طرف ساخت پیرامون…

خانه نقلی، کاشان

محلهْ مسجد آقابزرگ خانه تاریخی نقلی 180 سال قدمت دارد. این‌که نامش نقلی است به خاطر این است که نام فامیلی صاحب قبلی خانه، نقلی است. اما از طرفی این خانه یک دهم خانه‌های تاریخی کاشان (بروجردی‌ها و طباطبایی‌ها و...)…

خانه سجادی، کاشان

عمارت سجادی با حیاطی مركزی و وسیع از سه مجموعه فضایی مهم تشکیل شده که جبهه جنوبی شامل حوضخانه، شاه نشین و چهاراتاق سه دری است. حوضخانه و سقف ایوان این بخش از عمارت با تزیینات یزدی بندی آراسته شده است. مجموعه فضایی دوم در شمال عمارت سجادی…

خانه فلاحتی، کاشان

محلهْ سرپله خانه فلاحتی که قدمت آن به عصر قاجار مربوط می‌شود از آن دسته خانه‌هایی است که فقط یک حیاط وسیع مرکزی به عنوان اتدرونی دارد، ودر چهار طبقه بنا گردیده است. این طبقات به صورت چهار طرف ساخت اطراف حیاط اصلی بنا…

خانه رزاقیان، کاشان

محله ترک‌آباد خانه رزاقیان که قدمت آن به عصر قاجار باز میگردد از جمله خانه‌های قدیمی می‌باشد که بخش اندرونی و بیرونی مجزا داشته و هر دو حیاط اندرونی و بیرونی به صورت دو طرف ساخت بنا شده‌اند و سه طبقه فضا‌های قابل…

خانه دستمال‌ چی، کاشان

خانه دستمال‌چی در محله درب گلان واقع شده و قدمت این بنا به اواخر عصر قاجار می‌رسد. بنای خانه دستمال‌چی از جمله خانه‌های قدیم کاشان است که فاقد بخش‌های اندرونی و بیرونی بوده و فقط یک حیاط وسیع مرکزی دارد. معماری…

خانه جباری، کاشان

موقعیت: محله پشت مشهد خانه جباری در خیابان امام، محله پشت مشهد واقع شده و در معبر عرب‌ها قرار دارد. این بنای مسکونی متعلق به دوره قاجار است و 80 درصد آن تا به حال مورد مرمت و باسازی قرار نگرفته است. این خانه تاریخی، در ورودی ندارد و…

خانه التجائی، کاشان

محله پشت مشهد یکی از خانه‌های بزرگ و نسبتا کامل بیرون حصار شهر میباشد. بنای خانه التجائی از جمله بنا‌هایی است که چند حیاط جدا از هم و بخش‌های اندرونی و بیرونی مستقل دارند. این حیاط‌ها در مجمعه خانه به گونه‌ایی…

خانه قربان‌ علی‌ زاده ( حاجی قربان )، کاشان

خانه حاج قربان (مجمع رزمند) مربوط به دوره قاجار است و در کاشان، محله پشت مشهد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۳۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. خانه تاریخی قربان‌علی‌زاده زیر…