مرور رده

مساجد استان آذربايجان شرقی

مسجد میرزا صادق آقا، تبریز

این بنا درسمت راست یا جانب شمالی دالان مدرسه طالبیه واقع است و کفشکن باریکی دارد . مسجد دارای شبستانی بزرگ با 23 ستون سنگی قطور و خوش تراش و سرستون های سنگی مقرنس و 34 گنبد آجری نیم دایره کوتاه و منظم است . تاریخ بنای آن معلوم نیست؛ ولی…

مسجد میدان، بناب

این بنا درکنار میدان تره بار بناب- معروف به گزاوشت- واقع گردیده و بدین جهت به مسجد گزاوشت نیز معروف است . نمای خارجی بنا بسیار ساده و فاقد هرگونه جنبه هنری و تکنیکی است . شبستان مسجد برروی پشته ای باستانی قرار گرفته و از سطح خیابان،…

مسجد مهر آباد، بناب

این مسجد درکنار میدانی به همین نام درشهر بناب واقع شده و یکی ازآثار قابل توجه معماری این منطقه است . بر طبق کتیبه موجود ، این بنا در سال 951 ه-.ق به هزینه بی بی جان خانم - دختر منصوربیگ- ساخته شده است . نمای خارجی مسجد درکنار میدان، از…

مسجد ملارستم، مراغه

این بنا در قسمت جنوبی خیابان اوحدی و در محل میدان ملا رستم واقع گردیده و یکی ازمساجد تاریخی دوره صفوی در مراغه است . بنای اصلی مسجد، ازسه واحد مختلف تشکیل می شود: شبستان اصلی ، شبستان کوچک زمستانی و محل خرج دادن . شبستان اصلی به طول و…

مسجد ملا باشی، تبریز

این مسجد درخیابان ثقة ااسلام درسمت جنوبی صحن مقبره ملاباشی (آرامگاه میرزا عبدالکریم- فرزند میرزا ابوالقاسم مجتهد ایروانی- ملقب به ملا باشی، متوفای 1294 ه-. ق) واقع شده است . این مسجد، چهار ستون سنگی و نه گنبد ضربی آجری بلند دارد . بنای…

مسجد مقبره، تبریز

این بنا در ابتدای بازار کفاشان واقع شده و به ابعاد هر ضلع حدود 25 متر است . پوشش این مسجد توسط نه ستون سنگی و گنبد های ضربی صورت گرفته و قبلا مسجد شاه خوانده می شده است . چهار قطعه از ستون ها، هشت ضلعی و پنج قطعه آنها، دوازده ضلعی است .…

مسجد محمد حنفیه، شبستر

این مسجد، در مرکز روستای سیس- 14 کیلومتری شرق شبستر- واقع است و مسجد جامع روستا محسوب می گردد . بنای آجری و گنبد داری است که مناره بلند و ایوانی با ستون های چوبی دارد . در ضمن تعمیرات دوره اخیر، سنگ نوشته ای کشف گردید که تاریخ بنای مسجد…

مسجد محراب، آذرشهر

این بنا درمحله محراب آذرشهر واقع است . بنای فعلی مسجد، فاقد ارزش تاریخی و هنری است و تنها اثر بازمانده از بنای قدیمی آن، طاق مرمرین ورودی مسجد است که از نمونه های ممتاز هنر حجاری منطقه به شمار می رود . این طاق، با انواع نقوش ختایی، شاه…

مسجد مجتهد، تبریز

این بنا درجانب غربی مسجد جامع تبریز واقع گردیده و منسوب به حاج میرزا باقر مجتهد(متوفی 1285ه-.ق) است . مسجد، متشکل لزشبستان ستوندار بسیار بزرگی است که پوشش چشمه طاق آن ، مرکب از 80 گنبد ضربی آجری، بر روی 63ستون سنگی قرار گرفته است . سطح…