مرور رده

مساجد استان اصفهان

مسجد رکن الملک، اصفهان

مسجد رکن الملک در اول تخت فولاد و مجاور خیابان فیض واقع شده و در سال 1321هـ . ق توسط حاج میرزا سلیمان خان شیرازی، ملقب به رکن الملک ـ نیابت حکومت اصفهان در زمان ظل السلطان ـ ساخته و پرداخته شده است. بنای مسجد متشکل از مسجد و مدرسه است.…

مسجد سرخی (سفره ‌چی)، اصفهان

مسجد سرخی در شهر اصفهان، کوچه سرخی واقع شده و از بناهای دوره شاه عباس اول است که در سال 1014 هجری توسط شخصی به نام خلف که سفره‌ چی شاه عباس بود، ساخته شده است. تنها اثر قابل توجه این مسجد، سردر کاشی کاری و کتیبه تاریخی آن است. کتیبه…

مسجد نمکی، اصفهان

این بنا در حدود میدان میر و کوچه نمکی واقع و بر طبق کتیبه تاریخی موجود، در زمان شاه عباس دوم توسط حاجیه شاه خانم، بنت میرزا احمد بیک نمکی بنا شده است. متن کتیبه مزبور، ضمن ذکر نام پادشاه وقت و بانی بنا، شرح موقوفانی است که وقف مسجد شده…

مسجد محله نور، اصفهان

این بنا که در خیابان طالقانی واقع شده از آثار جالب عهد صفویه است که در دوره‌های بعد، تعمیرات و الحاقاتی به آن صورت گرفته است. بنا به صورت دو ایوانی با گنبدخانه‌ای در ضلع جنوبی ساخته شده است. پشت بغل‌های اطراف صحن این مسجد،…

مسجد مصلی، اصفهان

این بنا در تخت فولاد در بین چند تکیه واقع شده و بنای اصلی آن از آثار دوره صفوی است. در داخل مسجد و تقریباً در وسط آن، بنایی شبستان مانند از آثار صفوی و در قسمت جنوب مسجد، بنای قدیمی دیگری است که در عهد قاجاریه تعمیر شده است. در جانب جنوب…

مسجد لنبان، اصفهان

این بنا در محله قدیمی لنبان واقع شده و بنای کنونی آن از آثار دوره صفوی است که بر روی بقایای مسجدی از قرن هشتم هجری بنا شده است. در رساله «محاسن اصفهان» تألیف مافروخی نام محله لنبان بارها آمده و مخصوصاً مسجد و عمارتی توصیف شده…

مسجد مقصودبیک، اصفهان

مسجد مقصود بیک در کوچه تکیه ظلمات، در گوشه شمال خاوری میدان نقش جهان واقع شده و در دوره شاه عباس اول 1010هـ . ق ـ توسط مقصودبیک ـ ناظر شاه ـ ساخته شده است و به دلیل واقع بودن در جوار تکیه ظلمات، به مسجد ظلمات معروف شده است. این مسجد، از…

مسجد جامع جورجیر، اصفهان

این بنا که از ساخته‌های دوره آل بویه بوده، روزگاری در محله باب الدشت اصفهان ـ در مکان فعلی مسجد حکیم قرار داشته که امروزه تنها بخشی از سردر آن باقی مانده است. مافروخی در کتاب «محاسن اصفهان» در توصیف این مسجد آورده که این…

مسجد خیاط ها، اصفهان

مسجد خیاط ‌ها که به اسامی پادرخت، پا درخت سوخته و پا درخت سوخته زنجانی نیز معروف می ‌باشد در کتاب بخشی از آثار ملی اصفهان، جزو مساجد عهد قاجاریه معرفی شده است. تنها تاریخ موجود در بنا سال 975هـ . ق نشان می دهد و به در قدیمی آن…