مرور رده

مساجد استان قزوين

مسجد سبز

این بنا در محله آخوند قزوین واقع گردیده و در سال1263 ه-. ق توسط حاجی یوسف قزوینی بنا گردیده است . مسجد فاقد حیاط و مشتمل بر شبستانی ستوندار با 6 ستون در میانه است . بر درگاه مسجد، کتیبه ای متضمن اشعاری به تاریخ 1263و نام بانی بنا نصب شده…

مسجد حیدریه

این بنا درگذر بلاغی در محله پنبه ریسه واقع گردیده و از جمله نمونه های مساجد دوره سلجوقی به شمار می رود که امروزه به صورت ویرانه ای درآمده است . در خصوص تاریخ ساخت و بانی آن، اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما به نظر می رسد که همان مسجدی باشد…

مسجد جامع کبیر

این بنا در محله دباغان در حاشیه غربی خیابان شهدا (سپه) واقع گردیده و یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی ایران است. بنای این مسجد با نقشه چهار ایوانی شامل شبستان گنبددار، مناره و ایوان های رفیع، محراب و گچبری های نفیس و صحن و رواق است که در…

مسجد پنجه علی

این مسجد در جانب غربی خیابان پیغمبریه و نزدیک مزار پیغمبریه واقع گردیده، فاقد کتیبه تاریخی و معروف است که آن را شاه تهماسب صفوی به عنوان مسجد حرمسرای شاهی بنا کرده است . این مسجد دو در دارد . یکی، از جانب خیابان پیغمبریه و دیگری در کوچه…

مسجد النبی

این مسجد در کنار خیابان امام خمینی واقع گردیده و یکی ازوسیع ترین و بهترین مساجد قزوین و ایران است . اصل بنای مسجد توسط شاه اسماعیل اول آغاز شده و توسط شاه تهماسب به اتمام رسیده است؛ اما با گذشت زمان و عدم مراقبت ویران گردیده تا اینکه در…