مرور رده

مساجد استان یزد

مسجد جامع قدیم مجومرد

این بنا در یک کیلومتری مرکز آبادی مجومرد- از توابع شهرستان یزد- و در شرق آن واقع گردیده و از آثار قرن نهم هجری است . این مسجد که مسجد ریگ و شیخ کبیر نیز خواند ه می شود، بنای گنبدداری است که بخشی از آن ویران گشته و در زیر شن های صحرا دفن…

مسجد جامع فیروز آباد

این بنا در فیروزآباد در ناحیه میبد یزد واقع گردیده و ازآثار قرن نهم هجری است که در سال 866 ه- . ق توسط شخصی به نام شمس الدین علی بنا گردیده است . بنای مسجد مشتمل بر صحن، ایوان، گنبدخانه و شبستانی مستطیل شکل است . در ورودی مسجد از طرف…

مسجد جامع علی آباد

این بنا در آبادی علی آباد - از توابع شهرستان تفت یزد - واقع گردیده و اثر قابل توجه آن ، سنگ محرابی منقوش و مورخ 1167 ه-. ق و وقف حاجی اسماعیل ولد مرحوم حاجی محمد علی عقدایی و کار محمد حسین سنگ تراش است . منبع : افشار. 1348،ج1،ص371

مسجد جامع رکن آباد

این بنا در محله علیای رکن آباد- از آبادی های قدیم میبد- در 17 کیلومتری اردکان واقع گردیده و مشتمل بر صحن، گنبدخانه، ایوان تابستانی و شبستان زمستانی است . در وسط سقف گنبد، بشقابی سفالی به رنگ آبی و با نقوش ستاره و گل نشانده اند . بر دیوار…

مسجد جامع خرانق

این بنا در خرانق در 68 کیلومتری یزد واقع گردیده و مسجد کوچکی است که در پشت منبر آن، سنگ قبری به ابعاد 30×50 سانتی متر مربوط به مزار علی بن محمد بن اسحاق المولی - متوفی 499 ه-. ق- نصب کرده اند . منبع: افشار. 1348، ج1،ص174

مسجد جامع ترزجان

این بنا در ترزجان- از توابع مهریز یزد - واقع گردیده و بنای اولیه آن بر طبق کتیبه چوبی آن احتمالا مربوط به قرن هشتم هجری است . با توجه به کوهستانی بودن منطقه، در این مسجد، از پوشش های مسطح تیز و چوبی استفاده شده و سقف شبستان ها بر روی…

مسجد جامع بیداخوید

این بنا در مقابل زیارتگاه شیخ علی بنیمان در 24 کیلومتری شهرستان نیر و 57 کیلومتری جنوب غربی یزد واقع گردیده و از مساجد نیمه قرن نهم هجری است که در مجاورت آرامگاه مذکور بنا گردیده است . بنا دارای نقشه ساده و مشتمل بر فضای گنبدخانه مربع و…

مسجد جامع بهاباد

این بنا در بهاباد بافق یزد واقع گردیده و ظاهرا از آثار دوره صفوی است که بر طبق کتیبه موجود، در سال 1192 ه-. ق- سلطنت کریم خان زند- توسط حاج مهدی نامی تعمیر و تجدید شده است . سنگ دیگری نیز متضمن وضع موقوفات مسجد- مورخ1236 ه-. ق- وجود دارد…

مسجد جامع بنافت

این بنا در بنافت، در 24 کیلومتری مهریز یزد واقع گردیده و بنای اولیه آن، از آثار قرن 7 ه-. ق است که در دوره های بعد و دوره اخیر تعمیر و تجدید شده است . پوشش بنا مسطح و تیرپوش است . آثار تاریخی و مهم این مسجد ، کتیبه ای چوبی مورخ 632ه-. ق…

مسجد جامع بفرویه

مسجد جامع بفرویه/ حاجی ملک این بنا در بفرویه یا معین آباد - از توابع میبد اردکان یزد - واقع گردیده و از آثار قرن نهم هجری است . بنای مسجد مشتمل بر صحن، ایوان، شبستان تابستانی و زمستانی است . ورودی اصلی مسجد در خیابان حسینیه واقع گردیده…