مرور رده

مساجد استان یزد

مسجد جامع بغداد آباد

این بنا در آبادی بغداد آباد - از توابع مهریز یزد - واقع گردیده و بنای اولیه آن ظاهرا از قرن دهم هجری یا قبل از آن است. در محراب شبستان زمستانی، چهار قطعه کاشی- ظاهرا از قرن هشتم هجری- با خطوط هندسی سیاه و زمینه آبی به ابعاد 37×37…

مسجد جامع بافق

این بنا در شهرستان بافق در استان یزد ، متصل به مدرسه ای واقع گردیده و ظاهرا از آثار دوره صفوی است . در پیشانی ایوان و شبستان آن، کاشی هایی از دوره قاجار باقی مانده و در محراب شبستانی آن، وقف نامه ای سنگی مورخ 1190 ه- . ق نصب کرده اند .…

مسجد جامع اشکذر

این بنا در روستای اشکذر در 20 کیلومتری شمال غربی یزد واقع گردیده و از آثار قرن نهم هجری است. در خصوص معماری بنا اطلاعاتی در دست نیست. در شبستان این مسجد، محرابی سنگی در حاشیه ای از کاشی معرق قرار دارد که بر آن ، عبارات قرآنی، نقوش گیاهی…

مسجد جامع ابرند آباد

این بنا در ابرند آباد در ده کیلومتری یزد واقع گردیده و ازآثار قرن نهم هجری است . نقشه بنای مسجد، قابل مقایسه با نقشه مسجد بندرآباد یزد، مشتمل بر گنبدخانه، شبستان های سراسری شرقی و غربی، ایوان جنوبی، صحن و نیز شبستان زمستانی است که در…

مسجد جامع آبشاهی

این بنا در آبادی آبشاهی - یغماباد قدیم - در جانب شرقی یزد واقع گردیده و از آثار قرن هشتم هجری است که امروزه (1350 ه-. ش) به صورت ویرانه ای درآمده است . بر طبق نوشته کتاب " تاریخ یزد"، این مسجد، از ساخته های شاه یحیی آل مظفر و…

مسجد توران پشت

این بنا در روستای توران پشت - از توابع شهرستان نیر استان یزد - واقع گردیده و بنای اولیه آن، از آثار قرن نهم هجری است . پوشش بنا، مسطح و تیرپوش است . در محراب مسجد، سنگ مرمری به ابعاد 60×117سانتی متر نصب کرده اند که بر حاشیه آن،…

مسجد بندر آباد

این بنا در روستای بندر آباد در 36 کیلومتری شمال غرب یزد واقع گردیده و از آثار اواخر قرن نهم هجری ( احتمالا 878 ه-. ق) است که در کنار خانقاه تقی الدین دادا و آرامگاه محمود شاه- فرزند تقی الدین دادا - بنا گردیده است . نقشه بنای مسجد- قابل…

مسجد باغ گندم، یزد

این بنا در نزدیک آب انبار موضع معروف به باغ گندم واقع گردیده و به نظر می رسد که بنای اولیه آن مربوط به قرن نهم هجری باشد که در دوره های بعد تغییراتی را متحمل شده است . از آثار قابل توجه این مسجد، زیلوی مورخ 1182 ه-. ق ، دو مشبک نورگیر…

مسجد باغ صندل، یزد

این بنا درکوچه محله ابوالمعالی واقع گردیده و بنای کوچک محقری است که تنها اثر قابل توجه آن، لوحه کاشی قبری مورخ667 ه-. ق و به ابعاد 38×58 سانتی متر است که در محراب این مسجد نصب شده است. بر اساس متن کتیبه،لوح قبر مزبور،مربوط به دختر…