مرور رده

تالاب گاوخونی

تالاب گاوخوني يكي از بكرترين چشم‌اندازهاي طبيعي استان اصفهان محسوب مي‌شود كه به علت موقعيت جغرافيايي و مشكلات دسترسي به آن- به ويژه در گذشته- چهره طبيعي‌اش كمتر با اقدامات سودجويانه بشر دستخوش تغيير شده است، از اين رو جلوه‌هاي بي‌نظير و چشم‌انداز‌هاي زيبايي را براي اهل ذوق و دوستداران طبيعت در دامان خود به وجود آورده است. اين تالاب در آستانه ورود به كوير (مرز ميان اكوسيستم‌ آبي با خشكي) واقع شده و انعكاسي از شرايط حاكم بر اين دو بوم‌سازگان است.

گاوخونی ، بهشتی در حال نابودی

گاوخونی این نام ما را به زمان درس و مدرسه می برد و از آن نام هایی بود كه برای به خاطر سپردنش به مشقت نمی افتادیم ، و به آسانی از یادمان نمی رفت .در كتاب آورده بودند كه گاوخونی باتلاقی است كه زاینده رود در آن فرو می رود ، زاینده رود…

موقعیت جغرافیایی گاوخونی

فلات مركزی ایران به شش حوزه بزرگ و مستقل از هم تقسیم می‌شود كه یكی از آنها حوزه فلات مركزی ایران است هر حوزه نیز خود به حوزه‌های اصلی و فرعی دیگری تقسیم می‌شود. حوزه گاوخونی قسمتی از حوزه فلات مركزی می‌باشد كه دارای…

وضعیت آب و هوایی گاوخونی

گوسن دانشمند فرانسوی و سایر همكارانش با تهیه آمارهای مربوط به دما و بارندگی و رطوبت نسبی هوا روشی را جهت تعیین شدت و طول مدت خشكی ابداع كرده‌اند كه اصول آن مبتنی بر ترسیم دیاگرام‌های باران دمایی و تعیین ضریب خشك‌دمایی…

وجه تسمیه گاوخونی

از تالاب گاوخونی در نوشته‌های مختلف گذشته و حتی حال به صورت‌های گوناگونی یاد شده است، از جمله: تالاب گاوخونی، گود خونی، گورخونی، گاوخانه، گاوخانی، گاوخوانی و آخر آب. از بین این واژه‌ها حالت متداول امروزی آن بیشتر تالاب…

زمین‌شناسی گاوخونی

سابقه مطالعات زمین‌شناسی تالاب گاوخونی به مطالعات آقای سودر برمی‌‌گردد كه در سال 1954 اولین نقشه زمین‌شناسی اصفهان تا گاوخونی را منتشر كرد. از آنجا كه مطالعه زمین‌شناسی تالاب گاوخونی جدای از مطالعات تكوینی،‌…

آب‌شناسی (هیدرولوژی) گاوخونی

آب عنصر اصلی بوم‌سازگان‌های تالابی است و هر گونه تغییر در مقدار و كیفیت فیزیكی و شیمیایی آن به طور مستقیم تاثیر می‌‌گذارد. وضعیت آب یك تالاب به مقدار زیادی به منابع تامین‌كننده آن وابسته است و با بررسی كیفیت آب…

کلیات خاک‌شناسی گاوخونی

تالاب گاوخونی انتهایی‌ترین و پست‌تری نقطه حوضه‌ها‌ی آبخیز زاینده‌رود است و وضعیت خاك آن به طور مستقیم تحت تاثیر رسوبات حمل شده از كل حوزه كه به طور عمده از آبرفت‌های دوران چهارم زمین‌شناسی می‌باشد،…

گاوخونی در گذر زمان

از زمان‌های گذشته سفرنامه نویسان و جغرافی‌دانان كه علاقمند به مطالعه ویژگی‌ها و روایت اخبار شهر زیبای اصفهان بودند، همواره بخشی از مطالب خود را در قالب توصیف بلوكات اصفهان و از جمله بلوك روی دشت به گاوخونی اختصاص…

شهر سبا و تپه‌های شنی منطقه گاوخونی

شهر سبا یا سرای در واقع نامی است كه ساكنین شهر ورزنه و روستاهای اطراف آن، منطقه مسكونی قدیمی مدفون شده در زیر تپه‌‌های شنی حاشیه غربی تالاب گاوخونی را بدان نام می‌شناسند و عقیده دارند كه با توجه به آثار برجای مانده از آن…

مهم‌ترین ویژگی‌ها و ارزش‌های زیست‌محیطی گاوخونی

از مجموع بیش از 200 تالاب موجود در كشور، 19 تالاب آن جزو تالاب‌های مهم بین المللی است كه تالاب گاوخونی یكی از آنها به شمار می‌آید. با توجه به این كه پذیرش هر تالاب در لیست كنوانسوین بین‌المللی رامسر بر اساس ملاك‌های…