مرور رده

بیابان و کویر لوت

یکی از ناشناخته ترین نقاط هستی که در قسمت جنوب شرقی ایران واقع است. شهر کلوتها یا شهر ارواح در این منطقه قرار دارد. شنزار مرکزی لوت را بلندترین تپه های ماسه ای جهان پوشانده است که به مگا دونز مشهورند.

آیا لوت گرمترین نقطه زمین است؟

خواننده گرامی، سفر به مناطق مختلف لوت بغیر از ناحیه کلوت های حاشیه شهرستان شهداد فاقد فاکتورهای ایمنی لازم برای گردشگری است. سایت کویرها و بیابان های ایران سفر به این مناطق را به هیچ عنوان توصیه نمیکند. بر طبق آخرین تحقیق…

چاله مرکزی لوت

خواننده گرامی، سفر به مناطق مختلف لوت بغیر از ناحیه کلوت های حاشیه شهرستان شهداد فاقد فاکتورهای ایمنی لازم برای گردشگری است. سایت کویرها و بیابان های ایران سفر به این مناطق را به هیچ عنوان توصیه نمیکند. همسفران: آقایان…

ریگ یلان، لوت مرکزی

نام انگلیسی :  Yalan Dunes نام فارسی :  ریگ یلان خواننده گرامی، سفر به مناطق مختلف لوت بغیر از ناحیه کلوت های حاشیه شهرستان شهداد فاقد فاکتورهای ایمنی لازم برای گردشگری است. سایت کویرها و بیابان های ایران سفر به این…

بررسی زیستگاه دشت لوت

خواننده گرامی، سفر به مناطق مختلف لوت بغیر از ناحیه کلوت های حاشیه شهرستان شهداد فاقد فاکتورهای ایمنی لازم برای گردشگری است. سایت کویرها و بیابان های ایران سفر به این مناطق را به هیچ عنوان توصیه نمیکند. با توجه به وسعت…

جغرافیای کشاورزی کویر لوت

استعداد کشاورزی نواحی اطراف کویر و کوهپایه ناچیز نیست و بواسطهء تفاوت درجهء- گرما بین کوه و دشت باید انتظار داشت که زندگی کشاورزی مکمل هم در کوهپایه و جلگه فراهم‏ گردد.کوهستان هوائی معتدل با بارندگی بیشتر و زمینی کمتر و شاید مساعدتر…

جغرافیای تاریخی کویر لوت

جغرافیای تاریخی جنوب شرقی ایران ناشناخته است.در جنوب غربی ایران تحقیقات‏ باستناشناسی تا اندازه‏ای جغرافیای تاریخی محل را روشن نموده ولی در منطقه کرمان که از جهت‏ باستانشناسی کار مهمی انجام نشده جغرافیای تاریخی هم فراموش شده…

باستانشناسی کویر لوت

اطلاعات ما از ما قبل تاریخ ایران بسیار کم و نارساست.نقشه تحقیقات باستانشناسی مربوط به هزاره‏های پنجم و چهارم و سوم پیش از میلاد شامل مناطق غربی ایران است.خراسان و یزد و کرمان و بلوچستان در روی نقشه‏ها سفید است و فقط تل ابلیس در…

زندگی نباتی و حیوانی کویر لوت

شناسائی پوشش نباتی منطقه لوت یکی از مهمترین هدفهای هیأت اکتشافی دشت لوت‏ بود زیرا در نقشه کوچکی که آقای استراتیل زوئر از قسمت شمالی لوت داده بود خطی دیده میشد که از آن خط ببعد گیاهی وجود ندارد.این اظهارنظر بسیار نارسا بنظر رسید زیرا…